Vis studievalg
Årsstudium i kultur og ledelse

Årsstudium i kultur og ledelse

Lær om ledelse i kultursektoren. Studiet er lagt opp slik at det er mulig å kombinere med fulltidsarbeid, og består av modulene Kultur og Ledelse, som du også kan ta enkeltvis. Du får blant annet kunnskap om viktige emner som etikk, kommunikasjon, organisasjonsteori, markedsføring, sponsing og prosjektarbeid.

Studienivå
Årsstudium
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
60
Oppstart
Ikke fastsatt

Dette studiet vil dessverre ikke bli satt opp i 2017.

Hvorfor kultur og ledelse?

Studiet i kultur og ledelse gir kunnskap om og forståelse av ledelse i kultursektoren. Studiet er lagt opp slik at det er mulig å kombinere med fulltidsarbeid.

Hva slags jobb får du?

Studiet retter seg mot ansatte i den kommunale og fylkeskommunale kultursektoren, mot private og offentlige kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner og mot arrangører. Studiet vil også være relevant for de med kunstnerisk og/eller pedagogisk bakgrunn og for de som arbeider med informasjon og formidling generelt.

Dette lærer du hos oss

Kultur og ledelse består av de to modulene "Kultur" og "Ledelse". Du kan velge å ta modulene enkeltvis.

Studiet gir deg kunnskap om ledelse, om kultur som et sosialt og estetisk fenomen, om mål og rammer for norsk kulturliv, om hvordan kulturforvaltningen er oppbygd, om kulturøkonomi, markedsføring og sponsing.

Kultur og ledelse gir også en innføring i grunnleggende etiske, forskingsmetodiske og vitenskapsteoretiske spørsmål.

Innhold modul "Kultur":

 • Kunst og kultur som sosialt og estetisk fenomen
 • Kulturteori
 • Kunst- og kultursosiologi
 • Kulturpolitikk og kulturforvaltning
 • Markedsføring, sponsing og forholdet mellom økonomi og kultur
 • Økonomistyring
 • Prosjektarbeid

Innhold modul "Ledelse":

 • Ledelsesteori
 • Ledelse i kultursektoren og av kulturorientert næringsliv
 • Organisasjonsteori
 • Kultur, ledelse og kommunikasjon
 • Medie-, samfunns- og markedskontakt
 • Etikk og vitenskapsteori

To ukesamlinger pr. semester
Studiet er basert på en kombinasjon av undervisning, veiledning, selvstudium og løsing av oppgaver. Kjernen i undervisningen er to ukesamlinger pr. semester.

Det nettbaserte undervisningssystemet fronter er hjelpemiddel i undervisningen.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kan etter søknad inngå i en bachelorgrad. Det gir god faglig bakgrunn for å fortsette på master i kulturstudier.

Opptakskrav

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Bø

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 4
 • Antall studieplasser 30
 • Søkekode: 6524
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student