Bachelor i historie

Bachelor i historie

Bachelorstudiet i historie tar deg med på en spennende utforskningsprosess, og gir deg redskaper for å forstå kompliserte prosesser, i fortid og samtid. Du får innsikt i vår tid, gjennom å studere fortiden.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor velge bachelor i historie?

Som historiestudent får du innsikt i vår tid ved å studere fortiden. Dagens samfunn er resultatet av en langvarig, kontinuerlig utviklingsprosess. Vitenskapsfaget historie har som mål å undersøke og reflektere over denne prosessen, ut fra dagens interesse og dagens forskningsspørsmål.

Du får oversiktskunnskap om den historiske utviklingen i verden og i Norge, og mer inngående kunnskap om fordypningsemner. Hvordan og hvorfor forandrer samfunn seg? Hvordan har krig formet dagens nasjoner? Hvilken rolle har kirken spilt i utviklingen av dagens samfunn? Hvordan kan politiske avgjørelser tatt for flere hundreår siden påvirke avgjørelser du tar i dag?

Hva slags jobb får du?

De vanligste jobbene for bachelor-kandidater i historie finnes innen undervisning, offentlig forvaltning, kulturlivet  og kommunikasjons-, forlags- og mediebransjene. Din viktigste kompetanse er at du kan sette deg inn i store mengder informasjon, tolke den, og presentere hovedinnholdet klart og redelig, og dermed legge til rette for gode beslutninger.

Mest fornøyde studenter i Norge
Bachelorstudentene i historie på HSN er de mest fornøyde i landet. Da sammenlignes de med studenter fra alle universiteter og høyskoler som tilbyr tilsvarende bachelorprogrammer. I undersøkelsen fra 2015 var det historiestudiene i Vestfold som toppet lista

I 2016 ga historiestudentene i Bø en ren femmer (toppkarakter) i sin helhetsvurdering av studiet, og gjorde dermed historiestudiet til et av de fem beste av alle studier i hele landet!

Dette lærer du på bachelor i historie

Bø – Studiet har fire oversiktsemner i verdenshistorie og norsk historie, der spesialiseringsemner er en del av disse. Deretter bygger man på med fordypningsemne(r) og bacheloroppgave. To obligatoriske støtteemner (ex.phil. og ex.fac.) gir deg en innføring i filosofi og plassering av historiefaget i forhold til andre vitenskaper. Ett år er avsatt til frie støtteemner.

Vestfold – Grunnstammen i studiet er historieemner av ulik art; oversikts-, fordypnings- og ett spesialiseringsemne. To obligatoriske støtteemner (ex.phil. og ex.fac.) gir deg en innføring i filosofi og plassering av historiefaget i forhold til andre vitenskaper. Ett år er avsatt til frie støtteemner.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i historie i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. HSN har avtaler med universiteter og høyskoler over hele verden som gjør det mulig for deg som student å reise ut.

Videre utdanning

Med bachelorgrad i historie kvalifiserer du til opptak ved HSNs master i kulturstudier og master i utdanningsvitenskap, samt masterstudium i historie ved andre norske læresteder. Andre masterstudium kan kreve spesielle tilleggskvalifikasjoner. Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap ved HSN krever for eksempel en gitt mengde samfunnsvitenskapelig metode. Ønsker du å gå den veien, anbefaler vi at du fyller det siste året i bachelorgraden med sosiologi. Mulighetene er mange, men sett deg inn i kravene der du ønsker å gå videre.

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid / Nettstudier / Samlingsbasert – Bø

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 20
  • Søkekode: 222 513
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student