Bachelor i historie

Bachelor i historie

Bachelorstudiet i historie tar deg med på en spennende utforskningsprosess, og gir deg redskaper for å forstå kompliserte prosesser, i fortid og samtid. Du får innsikt i vår tid, gjennom å studere fortiden.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor velge bachelor i historie?

Som historiestudent får du innsikt i vår tid ved å studere fortiden. Dagens samfunn er resultatet av en langvarig, kontinuerlig utviklingsprosess. Vitenskapsfaget historie har som mål å undersøke og reflektere over denne prosessen, ut fra dagens interesse og dagens forskningsspørsmål.

Du får oversiktskunnskap om den historiske utviklingen i verden og i Norge, og mer inngående kunnskap om fordypningsemner. Hvordan og hvorfor forandrer samfunn seg? Hvordan har krig formet dagens nasjoner? Hvilken rolle har kirken spilt i utviklingen av dagens samfunn? Hvordan kan politiske avgjørelser tatt for flere hundreår siden påvirke avgjørelser du tar i dag?

Historiestudentene ved USN er mest fornøyd i landet! Det viser den landsdekkende studentundersøkelsen Studiebarometeret. Studiet på campus Bø får best helhetsvurdering og studiet på campus Vestfold nestbest helhetsvurdering i Norge.   

Hva slags jobb får du?

De vanligste jobbene for bachelor-kandidater i historie finnes innen undervisning, offentlig forvaltning, kulturlivet og kommunikasjons-, forlags- og mediebransjene. Din viktigste kompetanse er at du kan sette deg inn i store mengder informasjon, tolke den, og presentere hovedinnholdet klart og redelig, og dermed legge til rette for gode beslutninger.

 

Dette lærer du på bachelor i historie

Alle studentene må ta oversiktsemnene i eldre og nyere historie. Videre tar studentene fordypningsemner på 15 studiepoeng. USN tilbyr et bredt utvalg fordypningsemner i historie, og disse vil variere mellom studiestedene og fra år til år. To obligatoriske støtteemner (ex.phil. og ex.fac.) gir deg en innføring i filosofi og plassering av historiefaget i forhold til andre vitenskaper. Ett år er avsatt til valgfrie støtteemner. I siste semester skriver studentene en bacheloroppgave i historie som gir anledning til faglig fordypning. Det er også mulig for studentene å velge praksisutplassering (internship) i stedet for bacheloroppgaven.

Nett- og samlingsbasert bachelor i historie

Bachelorstudiet i Vestfold er organisert som et ordinært campusstudium.

Som den første institusjonen i landet tilbyr USN også nett- og samlingsbasert bachelorgrad i historie. Dette studiet organiseres fra studiested Bø. I det nett- og samlingsbaserte opplegget vil du møte ulike undervisningsformer, for eksempel lydopptak, nettsamtaler, innleveringer og samlinger i Bø. Bø er lett tilgjengelig med offentlig kommunikasjon og har gode og rimelige overnattingsmuligheter. USN tilbyr også en rekke nett- og samlingsbaserte studium som kan brukes som valgemner i graden, f.eks. norsk, engelsk, idehistorie, og informasjonsbehandling.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i historie i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

Med bachelorgrad i historie kvalifiserer du til opptak ved USNs master i kulturstudier, samt masterstudium i historie ved andre norske læresteder. Andre masterstudium kan kreve spesielle tilleggskvalifikasjoner. Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap ved USN krever for eksempel en gitt mengde samfunnsvitenskapelig metode. Ønsker du å gå den veien, anbefaler vi at du fyller det siste året i bachelorgraden med sosiologi. Mulighetene er mange, men sett deg inn i kravene der du ønsker å gå videre.

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid / Samlingsbasert – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 45
  • Søkekode: 222 481
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student