Vis studievalg
Bachelor i språkfag – norsk

Bachelor i språkfag – norsk

Fordyp deg i norsk språk og litteratur. Få innsyn i ulike språklige uttrykksformer i nåtid og fortid og den kulturelle sammenhengen de inngår i. Språkferdigheter og kulturell innsikt etterspørres både i offentlig og privat sektor.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor velge bachelor i språkfag – norsk?

Du får anledning til å utvikle kompetanse innenfor språklige og litterære emner i historisk og samtidig perspektiv. Du får ferdigheter i bruk av sentrale metoder i språk-, litteratur- og tekstforskning, for selvstendig og kritisk å kunne analysere språklige, litterære og kulturelle uttrykk. Du vil få innsikt i hvordan språket er bygget opp, og i ulike kommunikasjonsstrategier. I tillegg vil du få møte litterære og kulturelle uttrykk fra forskjellige historiske epoker. 

Du vil kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i eget arbeid med språklige og kulturelle problemstillinger. Du vil kunne innhente og anvende relevant teori og fagstoff om språk, litteratur og kultur. Du vil få gode språkferdigheter muntlig og skriftlig, beherske og ta i bruk relevant faglig terminologi, metoder og teorier og reflektere over egne ferdigheter i din faglige utvikling.

Hva slags jobb får du? 

Med en bachelor i språkfag med fordypning i norsk kan du få jobb innenfor områder der språk, kommunikasjon, kultur og alle typer tekst- og informasjonsarbeid står sentralt. Språkferdigheter og kulturell innsikt etterspørres både i offentlig og privat sektor, i media, i forlag, i kulturlivet og i næringslivet. 

Vi har spurt de som har fullført bachelor-, masterstudier og lærerutdanninger om alt fra jobbmuligheter til ønske om videreutdanning. Studenter fra kullene i 2014 og 2015 har svart på undersøkelsen. Hovedfunn viser at syv av ti studenter var i jobb seks måneder etter endte studier. 13 % studerer fortsatt (videreutdanning), mens det kun er 8 % som fortsatt er jobbsøkende.

Åtte av ti studenter er godt fornøyd med høyskolen, og mer enn tre av fire opplever å ha bruk for utdanningen i jobben.

Dette lærer du på bachelor i språkfag – norsk

Du får kompetanse i norsk språk og litteratur og innsikt i den kulturelle sammenhengen som ulike språklige uttrykksformer inngår i. Du får kunnskap om språk som system og i ulike kommunikasjonsstrategier. Du utvikler ferdigheter i kritisk analyse av et bredt spekter av tekster og egen faglig kompetanse som språkbruker. 

Du vil møte ulike læringsaktiviteter:

 • forelesninger eller forelesningsrekker
 • refleksjoner omkring utvalgte kjerneemner
 • produksjon av ulike tekster og skriving av oppgaver som redskaper for læring individuelt og i gruppe, herunder bacheloroppgave
 • studier i faglitteratur, basiskunnskapstester og andre prøveformer – også nettbaserte
 • gruppearbeid og ulike faglige prosesser
 • individuelle studier av faglitteratur knyttet til konkrete problemstillinger og prosjekter
 • arbeid med egenvurdering og vurdering av andre i læringsfellesskapet etter forberedte retningslinjer

Bacheloroppgaven er et større individuelt arbeid som gjennomføres under veiledning.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i språkfag – norsk i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. HSN har avtaler med universiteter og høyskoler over hele verden som gjør det mulig for deg som student å reise ut.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for opptak til master i norskdidaktikk og master i kulturfag ved HSN og flere mastergrader ved andre høgskoler og universitet. For å få formell undervisningskompetanse kan du med mastergrad søke opptak på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser 10
 • Søkekode: 222 889
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student