Examen philosopicum og examen facultatum

Examen philosopicum og examen facultatum

Ved dette studiet skal studentane kunne utvikle evna til å nærme seg faglege tema og problemstillingar på ein meir sjølvstendig og systematisk måte.

Studienivå
Kortere studier
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor Ex.Phil. og Ex.Fac.?

Examen philosophicum er ei innføring i filosofi- og vitskapshistorie og i etisk tenking. Studiet tar opp grunnleggande problemstillingar om røyndom, vitende, og menneskets tilvære og knyt slike problemstillingar til den faglege og vitskaplege tenkemåte som pregar Vestens tenking.

Examen facultatum er ei innføring i vitskapsfilosofi, forskingsetikk og problemstillingar i tilhøve til vitskap og samfunn. Studiet tar opp problemstillingar som er felles for vitskap generelt, samtidig som det blir lagt vekt på ulike fagdisipliners eigenart. Det gir vidare ei innføring i forskingsetiske tema og problemstillingar og problemstillingar knyta til tilhøvet mellom vitskap og samfunn.

Studiet er et todelt grunnstudium. Kvar del kan tas kvar for seg, uavhengig av den andre. Studiet har ein førebuande karakter og kan være nyttig å ta tidlig i studielaupet.

Normalt går ex.phil. i haustsemesteret og ex.fac. i vårsemesteret og kan derfor inngå som ein del av eit studieopplegg. Undervisninga vil vanlegvis være på ettermiddagstid ein eller to gonger i veka, og kan derfor også passe for deltidsstudentar.

Videre utdanning

Ex.phil. og ex.fac. er normalt et krav i bachelorgrader ved universitet og høgskuler.

Opptakskrav

Studieinformasjon


Deltid – Bø

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student