Master i faglitterær skriving

Master i faglitterær skriving

Studiet gir deg ferdigheter i profesjonell og kreativ fagskriving. Du lærer å bruke digitale medier i egen faglitterær virksomhet, forleggervirksomhet eller konsulentvirksomhet, og du får forståelse av profesjonelt publiseringsarbeid.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
120
Oppstart
Ikke fastsatt

Hva slags jobb får du?

Du utvikler ferdigheter i profesjonell og kreativ fagskriving og oppnår praktisk dyktighet i å bruke digitale medier i egen faglitterær virksomhet. Du får innsikt i forlegger- og konsulentvirksomhet og forståelse av hva det vil si å arbeide med profesjonell publisering. 
 
Studiet gir grunnlag for arbeid som faglitterær forfatter, som konsulent/rådgiver eller som forlegger.

Dette lærer du hos oss

Du fordyper deg innen emner som essayistikk, biografiske tekster, formidling og forleggeri, fortellende dokumentar, retorikk og debatt og vitenskapelig skriving. I tillegg gir masteroppgaven på 30 studiepoeng mulighet for fordypning innen ditt interessefelt. 

Slik er studiet

Dette masterstudiet er på 120 studiepoeng og består av:

  • et innføringsemne om essayistikk og fagskriving på 15 studiepoeng
  • fem fordypningsemner på 15 studiepoeng
  • en masteroppgave på 30 studiepoeng

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i faglitterær skriving i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

Studiet vil kunne kvalifisere for opptak ved tekst- og litteraturrelaterte doktorgradsutdanninger.

Skriveprøve

I tillegg til selve søknaden til masterprogrammet i faglitterær skriving, skal søkerne skrive en tekst på omlag fem sider om et selvvalgt faglig emne. Det kan for eksempel være en frittstående artikkel eller del av et kapittel i en tenkt bok med både tekst og illustrasjoner. Les om kriterier for denne skriveprøven.

Samlinger

Datoene for samling høsten 2017 er:

  • 7. og 8. september
  • 12. og 13. oktober
  • 8., 9. og 10. november
  • 14. og 15. desember

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves to års relevant yrkeserfaring. Søkerne må levere en skriveprøve om et faglig emne på maks. fem sider, med en kort orientering om hvilken sammenheng teksten tenkes brukt i. Det kan gis inntil ett tilleggspoeng for skriveprøven.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

 

Studieinformasjon


Deltid – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder

STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student