Master i faglitterær skriving

Master i faglitterær skriving

Studiet gir deg ferdigheter i profesjonell og kreativ fagskriving. Du lærer å anvende og utvikle sjangre og digitale medier i egen faglitterær virksomhet eller konsulentvirksomhet, og du får forståelse av profesjonelt publiseringsarbeid.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
120
Oppstart
Ikke fastsatt

Hvorfor master i faglitterær skriving?

Ønsker du å utvikle ferdigheter i kreativ fagskriving? Kanskje har du et mål om å kunne publisere digitalt? Eller kanskje du ønsker å jobbe med forlegger- og konsulentvirksomhet? Da er master i faglitterær skriving studiet for deg.

Hva slags jobb får du?

Dette masterstudiet gir deg et godt grunnlag for å jobbe som faglitterær forfatter eller forlegger. Du blir også skikket til å jobbe som konsulent eller rådgiver innen publisering. 

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du hos oss

På studiet får du muligheten til å fordype deg innen emner som essayistikk, biografiske tekster, formidling og forleggeri, fortellende dokumentar, retorikk og debatt og vitenskapelig skriving. 

Når du skriver masteroppgaven på 30 studiepoeng, kan du fordype deg innen ditt største interessefelt og bidra til å gjøre et solid fagfelt enda bedre!

Slik er studiet

Dette masterstudiet er på 120 studiepoeng og består av:

  • et innføringsemne om essayistikk og fagskriving på 15 studiepoeng
  • fem fordypningsemner på 15 studiepoeng
  • en masteroppgave på 30 studiepoeng

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i faglitterær skriving i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

Studiet vil kunne kvalifisere for opptak ved tekst- og litteraturrelaterte doktorgradsutdanninger.

Skriveprøve

I tillegg til selve søknaden til masterprogrammet i faglitterær skriving, skal søkerne skrive en tekst på omlag fem sider om et selvvalgt faglig emne. Det kan for eksempel være en frittstående artikkel eller del av et kapittel i en tenkt bok med både tekst og illustrasjoner. Les om kriterier for denne skriveprøven.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves to års relevant yrkeserfaring. Søkerne må levere en skriveprøve om et faglig emne på maks. fem sider, med en kort orientering om hvilken sammenheng teksten tenkes brukt i. Det kan gis inntil ett tilleggspoeng for skriveprøven.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

 

Studieinformasjon


Deltid – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student