Masteremner i faglitterær skriving

Vi tilbyr et masterstudium i faglitterær skriving. Det er mulig å søke opptak til enkeltemner i programmet, og ta eksamen i disse uten å være tatt opp på masterprogrammet.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.11.2018
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2019

Følgende emner tilbys høsten 2019:

Sjekk denne nettsiden i april/mai for å se om det lyses ut enkeltemneplasser i "Formidling og forleggeri".

Videre utdanningsmuligheter

Merk at bestått eksamen på en eller flere moduler ikke gir studieplass på masterprogrammet. Dersom du senere ønsker å få en full mastergrad, må du søke opptak til masterstudiet og søke innpassing av avlagte eksamener etter at du eventuelt har fått opptak på programmet. Forutsatt at du avlegger eksamen i fordypingsemnet, kan du senere bygge videre til en full master i faglitterær skriving. (Det er ikke opptak til master i faglitterær skriving for høsten 2019.) 

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves to års relevant yrkeserfaring. Søkerne må levere en skriveprøve om et faglig emne på maks. fem sider, med en kort orientering om hvilken sammenheng teksten tenkes brukt i. Det kan gis inntil ett tilleggspoeng for skriveprøven.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student