Er du interessert i språk og litteratur? Språkkunnskap er nøkkelen til å forstå og kommunisere i en stadig mer kompleks verden. Du lærer å bruke, analysere og forstå språk og litteratur i en større kulturell, historisk og samfunnsmessig sammenheng gjennom studiene. Lær deg språk, kommunikasjon, litteratur og kultur og opplev verden!