Hva er mikroteknologi?

Teknologi basert på komponenter med mikrometerstørrelser (1 µm = 10–6 m). Ikke bare elektriske apparater, som mobiltelefonen, men også mekaniske anordninger, kan miniatyriseres og masseproduseres. Mens mikroelektronikk er "hjernen" for dagens avanserte systemer og produkter, kan mikromekaniske enheter gi sensorer og aktuatorer øyne og ører, hender og føtter - som grensesnitt til omverdenen.

Mikro- og nanosystemteknologi ved USN:

  • Bachelor i mikro- og nanosystemteknologi
  • Master i mikro- og nanosystemteknologi
  • Doktorgrad i mikro- og nanosystemer