Vernepleierutdanning tilrettelagt for tegnspråk

Vernepleierstudent Håkon Kristiansen Holstad

Bruker du tegnspråk og har lyst til å bli vernepleier? I 2022 kan du søke i egen kvote.

Pilotprosjekt 2022

Dette er et pilotprosjekt for høsten 2022 og vi vurdere om det blir opptak igjen senere år.

 

Vernepleierutdanningen har vi i flere år hatt døve studenter med tegnspråk som førstespråk. Ofte har disse studentene vært de eneste tegnspråklige i sine kull.

Gjennom prosjektet «Tegnspråklig vernepleierutdanning» i samarbeid med NTS Kompetanse er vi nå stolte av å tilby 16 studieplasser ved opptak høsten 2022 til tegnspråklige studenter. Som student vil du ha muligheten til å studere bachelor i vernepleie sammen med andre som har tegnspråk som førstespråk. Gruppen med tegnspråklige vil være en del av hele kullet på til sammen 85 studenter. Mye av studietiden og læringen foregår i studiegrupper. I dette prosjektet vil det bli dannet studiegrupper hvor alle snakker tegnspråk, slik at du kan studere, reflektere og arbeide sammen på ditt eget språk, uten behov for tolk.

 

 

Noen av fagpersonene du vil møte vil også kunne gi deg veiledning og undervisning på tegnspråk og ikke gjennom tolk. I samarbeid med NAV Tolketjenesten vil den delen av undervisningen som gis på talespråk bli tegnspråktolket.

Vernepleierstudiet består av omlag 30 ukers praksis, og gjennom flere samarbeidspartnere vil vi også jobbe for at du får mulighet til å gjennomføre praksis i tegnspråklige eller tospråklige miljøer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse er opptakskravet til bachelor i vernepleierutdanning. Realkompetanse kan vurderes for søkere som ikke har oppnådd generell studiekompetanse.

Inntil 16 studieplasser er satt av til kvote for døve- og hørselshemma søkere med dokumentert kompetanse i norsk tegnspråk (NTS). Kvoten er for deg som kan snakke flytende tegnspråk, og kan  delta i faglige diskusjoner og gruppesamtaler på tegnspråk. Normalt hørende som kan tegnspråk kan ikke søke opptak via kvoten.

Kompetanse i norsk tegnspråk dokumenteres med vedtak om rett til bruk av NTS tolk.  Dokumentasjon skal fortrinnsvis være et vedtak fra NAV om innvilget rette til bruk av tegnspråk tolk, eller vedtak fra kommunen om rett til tegnspråk tolk i forbindelse med grunnskole/videregående skole.  Unntaksvis kan annen dokumentasjon vurderes.

Du skal registrer en ordinær søknad om opptak via samordna opptak. Dokumentasjon som gjelder tilhørighet til kvoten for tegnspråk skal lastes opp digitalt som vedlegg til søknaden.

Søkere som dokumenterer tilhørighet til kvote for tegnspråk vil både konkurrere i kvote for tegnspråk (16 studieplasser) og i ordinært opptak (alle studieplassene tilhørende studieprogrammet).

Realkompetansevurdering

For å blir kvalifisert på grunnlag av realkompetanse til vernepleie ved USN er minstekravene at du er 25 år eller eldre med minimum 5 år relevant praksis, samt at du har nødvendig kunnskaper i fagene norsk, engelsk og matematikk.

Relevant praksis til vernepleierutdanningen er normalt knyttet til arbeid innenfor helse- og omsorgsyrkene, men kan også omfatte arbeid innenfor pedagogiske fag. Minimumskravet til relevant praksis er 5 år i 100 % stilling, der inntil 2 år med relevant utdanning (f.eks. videregående skole med helse- og sosialfag), kan telle som praksis.

Alle studier ved USN har krav om dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk. Søkere med bestått i fagene norsk og engelsk fra videregående skole - yrkesfag, får godkjent fagkravene. Alle som søker vernepleierutdanning på grunnlag av realkompetanse må dokumentere bestått matematikk fra videregående skole Vg1 (alternativt Vg2).  Du dokumenterer fagkrav med vitnemål eller kompetansebevis (utskrift fra protokoll og terminkarakterer godkjennes ikke).

Erfaringen tilsier at mange søkere mangler matematikkfaget for å være kvalifisert til realkompetansevurdering. USN oppfordrer potensielle søkere som mangler matematikk til å melde seg opp som privatist i videregående skole for å bestå faget. Oppmeldingsfristen er 1. februar. De som avlegger eksamen i videregående skole våren 2022 vil rekke å få dokumentasjon (kompetansebevis) innen siste opplastingsfrist 1. juli.

Søknadsfristen for søkere med realkompetanse er 1. mars. Husk da å krysse av at du søker på grunnlag av realkompetanse, samt last opp dokumentasjon på at du kvalifiserer for kvoteopptaket.

Rangering av søkere med realkompetanse

Vernepleierutdanningen er populær med flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser til. Søkere som blir kvalifisert med realkompetanse blir rangert skjønnsmessig i forhold til de poengberegnbare søkerne (de med generell studiekompetanse). Når poengsummen for å komme inn er høy tilsier det at søkere med grunnlag i realkompetanse må legge fram dokumentasjon utover minstekravet. I en skjønnsmessig rangering legges det vekt på hvor relevant praksis du har; med tanke på lengde, bredde, variasjon, ansvar og nivå. Relevant utdanning inngår i grunnlaget for rangering. Fagbrev og fagskole tillegges særlig positiv vekt. Karakternivået fra relevante utdanninger inngår også i vurderingen, særlig i fagene norsk, engelsk og matematikk. En reflektert og moden egenvurdering kan blir tillagt noe vekt.

Vil du søke?

Les mer og søk opptak her

 

Film: Programkoordinator om praksis og studieplan

Sabine Gehring svarer på:

  • Blir praksisperioden tilrettelagt for tegnspråklige?
  • Er dette egen vernepleieutdanning for døve?
  • Er det mulig å ta studiet på deltid eller over nett?

 

 

 

Spørsmål og svar