Kandidatundersøkelsen – jobbmuligheter, lønn og relevans.

Student. Foto.

USN har spurt de som har fullført bachelor- , masterstudier og lærerutdanninger om alt fra jobbmuligheter til ønske om videreutdanning.


Kandidatene fra 2014 og 2015 har svart på undersøkelsen.

Hovedfunn viser at:

  • Syv av ti studenter var i jobb seks måneder etter endte studier. 13 % studerer fortsatt (videreutdanning), mens det kun er 8 % som fortsatt er jobbsøkende
  • Åtte av ti studenter er godt fornøyd med USN, og mer enn tre av fire opplever å ha bruk for utdanningen i jobben
  • Gjennomsnittslønnen for studentene er i overkant av 410 000 kroner. For de som gikk ut med mastergrad, var gjennomsnittslønnen på mer enn 490 000 kroner, og for bachelorstudentene var den på 390 000 kroner

Ønsker du å se resultatene for de fagområdene du er interessert i? 

Lenke til Kandidatundersøkelsen - Mobil