Ann Gøril gikk rett ut i jobb etter USN-studier

Ann Gøril Nykås ved arbeidspulten sin og to dataskjermer i bakgrunnen
FIKK RASKT JOBB: Tidlligere USN-student Ann Gøril Nykås var ferdig med bachelor i ingeniørfag – Plan og infrastruktur i fjor vår, og gikk rett ut i jobb.

– Jeg er stolt av at jeg fikk gå rett ut i jobb hos drømmearbeidsgiveren, sier Ann Gøril Nykås. Hun studerte til byggingeniør ved Universitetet i Sørøst-Norge og jobber i dag som veiplanlegger i Rambøll Norge AS.


Hvorfor valgte du å jobbe som veiplanlegger? 

– Jeg ville bli ingeniør, og av alle retninger det går an å velge i, var anleggsbransjen det som fenget meg mest. 

Hva går jobben din ut på?

– En veiplanlegger prosjekterer nye veier og utbedring av gamle i henhold til Statens vegvesens normaler og veileder, samt lokale retningslinjer. 

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

– Prosjektene i veiavdelingen til Rambøll i Skien varierer stort i størrelse og omfang. Vi prosjekterer alt fra busslommer og enkle trafikksikkerhetstiltak til lange strekninger på europaveier. Det er stor variasjon, men en typisk arbeidshverdag for meg består i prosjektering, tegningsproduksjon og kontroll mot krav og retningslinjer. Jeg har kommunikasjon med oppdragsledere for å påse at arbeidet jeg gjør er i tråd med det kundene ønsker og trenger. 

Hva er det beste med jobben din?

– Jeg er svært engasjert i infrastruktur, det er spennende med det grønne skiftet, og det å kunne ta del i nye måter å tenke samferdsel på, er det jeg liker best med jobben min. Det er dessuten en spennende tid å jobbe i anleggsbransjen. Digitaliseringen revolusjonerer måten byggherre, prosjekterende og entreprenører samarbeider på. Siden utdannelsen fra USN benyttet seg av relevant programvare, føler jeg at jeg selv som nyutdannet er rustet til å ta del i den digitale utviklingen..

Hvorfor valgte du studiet ved USN?

– Siden jeg bor i Skien og ville bli byggingeniør, falt valget naturlig på USN da skolen både tilbød studiet og hadde campus i nabobyen.

Hvordan opplevde du studietiden?

–  Jeg elsket tiden på USN. Jeg rakk aldri å bli lei av noe, og hvert semester startet med noe nytt og interessant. Siden vi i studieretningsfagene ikke var så mange studenter, var det også god anledning for veiledning og kontakt med lærere. Studiet i seg selv var motiverende og utfordrende, og jeg synes studieretningsfagene virket praksisnære. Det inntrykket har jeg fått bekreftet etter at jeg begynte å jobbe. 

Hvordan var koblingen mot arbeidslivet under studiet?

–  Veldig god. Aktører fra lokalt næringsliv og flere store, norske selskaper stilte på  temadager som USN arrangerte. Flere stilte også med foredragsholdere og pensum i studieretningsfagene. Selv fikk jeg både praksisplass og bacheloroppgave hos selskaper USN har et godt samarbeid med. Jeg fikk også gjennom skolens aktiviteter knyttet kontakter hos blant annet byggherrerepresentanten til et større prosjekt i Bjørvika etter en ekskursjon, som senere ga meg hospitering med prosjektledelsen i det samme prosjektet. 

Hvordan gikk du frem for å få jobb etter studiene?

– Jeg hadde ingeniørpraksis hos Rambøll i femte semester, og det var min vei inn i arbeidslivet. Praksisen besto i å være en del av veiavdelingen. Jeg fikk jobbe i reelle prosjekter, delta på kurs og ble godt tatt imot av de andre ansatte. Det var rett og slett en god match, og før perioden var omme, hadde jeg sikret meg fast jobb. 

Hvilken nytte har du av studiet i den jobben du har nå?

– I studieretning plan og infrastruktur er det et eget fag som heter veiplanlegging. Pensumet er Statens vegvesens håndbøker og prosjekteringsverktøyet er Novapoint og Autocad. Det er det samme jeg bruker i jobben min hver dag. Ellers ligger resten av fagene og studiene som et solid grunnlag. 

Hvilke tips har du til kommende studenter?

– Har du lyst til å bli ingeniør, bør du bli ingeniør!

 

 

 

Ann Gøril Nykås

Alder: 35
Kommer fra: Skien
Studiet du tok: Byggingeniør – Plan og infrastruktur ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Når studerte du: 2015-2018
Stillingsbetegnelse: Veiplanlegger
Navn på bedriften du jobber i: Rambøll Norge AS