Bettina bruker utdanningen hver dag på jobb

NYTTIG: – Samtlige fag har kommet til nytte i etterkant av studiet, sier Bettina Abrahamsrud (i midten). Hun jobber i dag i Ungt Entreprenørskap Telemark etter fullført bachelor i innovasjon og entreprenørskap ved USN. (Foto: Dag Frogner)
NYTTIG: – Samtlige fag har kommet til nytte i etterkant av studiet, sier Bettina Abrahamsrud (i midten). Hun jobber i dag i Ungt Entreprenørskap Telemark etter fullført bachelor i innovasjon og entreprenørskap ved USN. (Foto: Dag Frogner)

Er du nysgjerrig på innovasjon og entreprenørskap? Bettina Abrahamsrud anbefaler bachelorstudiet på sitt varmeste. – Samtlige fag har kommet til nytte i arbeidslivet, sier den tidligere USN-studenten.


Hvorfor valgte du å jobbe med innovasjon og entreprenørskap? 

– På videregående skole hadde jeg ikke funnet ut hva jeg skulle bli når jeg ble stor. Etter å ha drevet ungdomsbedrift i vg2 fikk jeg interessen for innovasjon og entreprenørskap. Drømmen om å starte eget firma og ikke minst bidra til å utvikle barn og unges skaperglede, tro på seg selv og utrustning for fremtiden ble passion. 
Yrket og retningen gir uante muligheter som hele tiden vil utfordre meg til å utvikles og å lære videre. 

Hva går jobben din ut på?

– Som fagansvarlig for videregående skole i Ungt Entreprenørskap Telemark har jeg ansvar for å legge til rette for og følge opp entreprenørielle og pedagogiske læringsmetoder i alle fylkets videregående skoler. Gjennom dette arbeidet skal vi bidra til å forberede ungdommene på fremtidig arbeidsliv og gjøre de til attraktive, engasjerte og løsningsorienterte ansatte eller gründere. Jeg jobber direkte mot elever og lærere, i samarbeid med arbeids- og næringsliv, på alle ulike utdanningsprogram og i alle klassetrinn på videregående. I rollen tilknyttet prosjektet Visible Me skal jeg utvikle fremtidsrettede læringsarenaer for elever og studenter i videregående og på høyere utdanning. Vi gjennomfører også innovasjonscamper, en kreativ idécamp, hvor selveste Google utfordrer deltakerne på å utvikle teknologiske og digitale løsningsforslag på fremtidens utfordringer.

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

– Hver arbeidsdag i Ungt Entreprenørskap er unik, og det er dette som gjør dagene så spennende! En dag kan vi arrangere nettverkssamling for lærere i Buskerud, Telemark og Vestfold, og den neste kan jeg reise på skolebesøk for å motivere og veilede elever i oppstart og utvikling av egen bedrift. 

Hva er det beste med jobben din?

– Det absolutt beste er å møte med menneskene – elever, lærere, samarbeidspartnere, politikere og andre. Når elever som ikke opplever teoretisk mestring i fagene på skolen tar lederroller, utvikler avanserte prototyper, koder nettsider for salg av produkter, tør å ta sin første telefon til en person de ikke kjenner – da kjenner jeg på hvor meningsfylt jobben er. Sammen med lærerne skal vi se hver enkelt elev og veilede dem til å  og utvikle styrkene sine. Samtidig gir arbeidet meg mulighet til å utforske nye områder og kurs for personlig og faglig utvikling. 

Hvorfor valgte du studiet ved USN?

– For meg var studiet og akkurat Bø det absolutt riktige valget. Jeg husker ennå den spente kvelden jeg sjekket resultatet av skoleopptak og jublet ved å ha fått plass. Fagene i bacheloren var dekkende for områdene hvor jeg ønsket mer faglig påfyll i forkant av å starte egen bedrift, og rådgive andre i samme situasjon. En avgjørende faktor var at bacheloroppgaven var å drive en studentbedrift hele siste studieåret som ga praktisk erfaring. Klassemiljøet i Bø var bra og vi fikk god og tett oppfølging fra forelesere.

Hvordan opplevde du studietiden?

– Er det noe jeg ofte snakker med tidligere klassevenner om, er hvor mye vi ønsker oss tilbake til studietiden i Bø! Her søkte vi sammen og fikk nære vennskap. Klassen hadde et helt unikt miljø for trivsel og læring. Fagene var interessante, med gode blandinger av forelesninger, egenstudie og innlevering av gruppeoppgaver og caser. 

Hvordan var koblingen mot arbeidslivet under studiet?

– Jeg opplevde en god og bevisst kobling til arbeidslivet under studietiden. Helt i starten ble klassen delt i grupper som skulle utføre feltintervju med gründere i Telemark. Disse møtene var spesielt interessante og ga et innblikk i gründervirksomheter. I flere fag hadde vi gjesteforelesere fra relevante bedrifter og organisasjoner, og vi var også på organiserte bedriftsbesøk. Under bacheloroppgaven måtte vi selv kontakte mentorer, samarbeidspartnere og potensielle investorer. 

Hvordan gikk du frem for å få jobb etter studiene?

– Ved å engasjere meg i frivillig arbeid under studietiden, fikk jeg mulighet til å bidra i etableringen av Start HiT, nå Start USN. Det er en studentorganisasjon som fremmer innovasjon og entreprenørskap for alle studenter. Ved å drive både studentbedrift og sitte i denne posisjonen opparbeidet jeg meg et nyttig nettverk i Telemark som kunne gi muligheter etter studietiden. Da jeg ble valgt til leder av Start HiT, fikk jeg en plass i arbeidsgruppen for prosjektet «Ung Gründer» hvor flere ressurspersoner fra offentlig og privat arbeidsliv var inne. Her fikk jeg vist meg frem for potensielle, fremtidige arbeidsgivere. 

Hvilken nytte har du av studiet i den jobben du har nå?

– Samtlige fag har kommet til nytte i etterkant av studiet – markedsføring, økonomi, prosjektstyring, produktutvikling, immaterielle rettigheter, foretaksstrategi, logistikk, internasjonal politikk og samfunnsforhold og mer. Nå i arbeidslivet forstår jeg stadig mer sammenhengene mellom teori og praksis. 

Hvilke tips har du til kommende studenter?

– Engasjement og innsats under studietiden vil gi deg gevinst i møte med arbeidslivet. Vær opptatt av egen faglig og personlig utvikling som studiene kan gi, bygg et nettverk med medstudenter, forelesere og eksternt arbeidsliv – og balanser dette med fritiden din! Husk at foruten riktig faglig kompetanse, er selve mennesket, din karakter, avgjørende for jobben. Opprett en LinkedIn-profil og legg inn dine kvalifikasjoner og bakgrunn – kanskje vil en fremtidig arbeidsgiver finne deg der? 
 


 

Bettina Abrahamsrud

Alder: 27 år

Kommer fra: Nittedal i Akershus

Bosted: Skien i Telemark

Studiet du tok: Bachelor i innovasjon og entreprenørskap ved USN i Bø

Når studerte du: 2010-2013

Jobber som: Fagansvarlig for videregående skole og prosjektleder Visible Me, Ungt Entreprenørskap Telemark. Gründer av Sound Pillow Norway, Hennum Solutions AS.