Ble lærer på videregående allerede under studiene

Harald Fjære. Foto
Tidligere HSN student Harald Fjære jobber som lærer. Foto.

Harald Fjære har drømmejobben. Han jobber som lærer i de fagene han liker aller best, og han trives utmerket blant elever og lærere selv om jobben til tider er krevende.


Hvorfor valgte du dette studiet?

– Mitt interessefelt har alltid dreid seg rundt humaniorafag, fag som historie, samfunnsfag og religion. Jeg hadde derfor et ønske om å jobbe med noe innenfor dette fagfeltet.

Hva hadde du gjort før du begynte på høyskolen?

– Etter videregående skolegang tok jeg ett år på bibelskole, for deretter å avtjene verneplikten. Etter ett år i Forsvaret var jeg klar for å begynne å studere fag ved HSN.

Hvordan var forholdet til lærerne / foreleserne?

– Mitt inntrykk av foreleserne var utelukkende positivt. Jeg følte meg godt ivaretatt av motiverende og engasjerende lærere som var faglig svært kompetente.

Hvem tror du dette studiet passer for?

– I og med at dette er et tverrfaglig studium kan det passe godt for personer som ønsker å fordype seg i et av fagene innen humaniora men som ikke fra starten av vet hvilket. Den forberedende delen av studiet gir studenten mulighet til å få et innblikk i ulike utgangspunkt å tilnærme seg samfunnsfaglige emner på. Studiet er også ideelt for de som ønsker å ta en alternativ vei inn i læreryrket.

Hvordan var overgangen fra studiet til jobb?

– Overgangen fra studiet til jobb var for min del en glidende overgang. Jeg gikk inn i et lærervikariat på Thor Heyerdahl vgs. mens jeg fremdeles skrev på masteroppgaven. Jeg var heldig som fikk en fot innenfor systemet allerede som student, noe som åpnet veien videre for fast stilling. Jeg vil karakterisere overgangen som utfordrende, men er takknemlig for at jeg fikk mulighet til å tre inn i lærerrollen parallelt med at jeg studerte. Dette førte til at jeg i større grad så verdien av det pedagogiske under arbeidet med selve masteroppgaven.

Jobbet du målbevisst mot å kvalifisere deg mot jobben du nå har fått, eller var det mer tilfeldig at du endte i denne jobben?

– Da jeg fant ut at det var arbeid innen videregående opplæring jeg ønsket å bevege meg inn på, jobbet jeg målbevisst mot en mastergrad i historie.

Hvilken nytte har du av studiet i den jobben du har nå?

– Studiet ga meg kompetanse til å undervise i tre av de fire fagene jeg i dag underviser i - historie, samfunnsfag og religion. Samtidig ga det meg mulighet til å fordype meg i faget jeg er mest interessert i. Jeg vil derfor karakterisere nytteverdien av studiet som høy inn i den jobben jeg nå har.

Har du fått drømmejobben, eller ser du for deg en videre utvikling og karriere?

– Jobben er svært interessant og givende. Jeg trives godt med kollegene mine og elevene. Likevel skal jeg ikke legge skjul på at jobben til tider er krevende for meg som ny. Slik er det vel i de fleste jobber. På nåværende tidspunkt vil jeg absolutt beskrive denne jobben som drømmejobben.

Fakultet: Handelshøyskolen

Navn: Harald Fjære

Alder: 29

Kommer fra: Hedrum (Larvik)

Bosted: Hedrum

Studium: Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap

Jobber som lektor med tilleggsutdanning (opprykk)

Når studerte du: 2010-2016