Eleonora jobber med nye digitale tjenester i kommunen

Eleonora Ntreska jobber som IKT Integrasjonsrådgiver, og er dataingeniør fra USN. Foto av henne ved dataskap. Bli dataingeniør du også.
Foto: Christer Solvik, ITG Skien kommune

Eleonora Ntreska jobber med å utvikle de digitale tjenestene i Skien kommune. - Jeg liker at det er varierte arbeidsdager.


Hva går jobben din ut på?

– Jobben min er tilknyttet opp mot et moderniserings- og digitaliseringsprosjektarbeid som foregår i Skien kommune. Jeg arbeider med rådgiving og videreutvikling av forskjellige løsninger, og med innføring av nye digitale tjenester.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Siden jeg fylte 18 år har jeg jobbet innen ulike områder i kommunen, blant annet i helse og velferd og oppvekst. Etter at jeg ble ferdig med studiene ville jeg gjerne søke på en arbeidsstilling i kommunesektoren som var relevant til fagfeltet mitt. Kommunen er en stor organisasjon, som kan by på mange og spennende utfordringer. Jeg valgte stillingen som IKT integrasjonsrådgiver, fordi det er en jobb som er veldig relevant til utdanningen jeg har tatt tidligere. Samtidig vil denne jobben gi meg mye kompetanse, og muligheten til å utvikle meg videre innen dette fagfeltet.

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

– Det er store variasjoner fra dag til dag, og det er noe jeg liker veldig godt med jobben min. En typisk arbeidsdag kan kan bestå av:

  • selvstendig arbeid
  • programmering og videreutvikling
  • interne og eksterne møter rundt prosjektstatus eller anskaffelser av nye digitale tjenester
  • feltarbeid – montering og demontering av sensorer som vi bruker

Hva er det beste med jobben din?

– Frihet, selvstendighet og involvering er noe av det beste med jobben min. Jeg har friheten til å planlegge min arbeidsdag selv. Jeg får ansvaret for ulike oppgaver, samtidig som jeg blir involvert i møter om digitaliseringsprosjekter. Her gjelder det å holde god struktur og være villig til å lykkes for å levere et godt resultat.

Hvordan opplevde du studietiden?

– Jeg elsker skolen, og synes studietiden var kjempegøy og lærerik. Til å begynne med visste jeg ikke helt hva jeg gikk til. Det eneste jeg ønsket meg var å bli ingeniør, og jeg gledet med til å begynne å studere. Til å begynne med fikk jeg en ‘’liten’’ overraskelse over hvor mange gutter som gikk i klassen, sammenliknet med antall jenter. Vi var to jenter i klassen, men det viste seg å være positivt med flere gutter i klassen, fordi det var mulig å få god hjelp med de tekniske oppgavene i begynnelsen.

Hvordan gikk du frem for å få jobb etter studiet?

– Jeg har jobbet ved siden av studiene, både deltidsstillinger og sommerstillinger, så jeg var vant med søknadsprosessen og det å være på intervjuer. Før jeg prøvde å få en 100% stilling, deltok jeg på et karriereveilledningsforedrag som ble arrangert ved USN. Dette hjalp meg veldig godt med å finne ut av stillinger som var mest relevante for meg, samt skrive bedre søknader til bedriftene jeg ønsket å få meg jobb i.

Hvilken nytte har du av studiet i den jobben du har nå?

– Jeg får alltid bruk for det jeg har lært under studietiden ved USN. Det kan være alt fra begrepsforståelse, prosjektarbeid, bruk av IKT-verktøy til systemutvikling og programmering. Selvfølgelig er det en stor overgang fra å gå på skolen til å jobbe med ulike fagsystemer og integrasjoner, mellom ulike løsninger som benyttes av flere brukere i kommunen.

Hvordan var koblingen mot arbeidslivet under studiet?

– Koblingen mot arbeidslivet var veldig positiv. USN er et universitet med stort fokus rettet mot arbeidslivet. Under studietiden ble det holdt forskjellige arrangementer, som karrieredagen hvor studenter kunne møte flere bedrifter og knytte kontakt med dem enten for faste arbeidsstillinger eller sommerjobber. I tillegg ble det også arrangert USNExpo for ingeniørstudenter – der studentene fikk presentere sine bachelor- og masteroppgaver til ulike bedrifter og potensielle arbeidsgivere. Mulighetene var mange og store for å knytte kontakt med arbeidslivet.

Hvorfor valgte du ingeniørutdanning i informatikk og automatisering ved USN?

– Jeg valgte fordypning i realfag da jeg gikk på videregående. Ettersom min interesse og nysgjerrighet innen teknologiverden vokste, særlig innen data og måten systemene fungerer på, var utdanningen ved USN innen informatikk og automatisering det rette valget for meg.

Hvilke tips har du til kommende studenter?

– En bachelor i ingeniørfag kan gi deg mange og spennende muligheter i din fremtidige karriere. Det er så mange forskjellige arbeidsoppgaver du kan jobbe med som ingeniør innen informatikk og automatisering. Det jeg vil si til kommende studenter er at det er kjempeviktig å skape et godt nettverk ved å finne seg sommerjobber. Dette kan hjelpe studentene med å lære seg mer, og utvikle seg innen fagfeltet, samt gi god erfaring. Det er positivt å kunne vise til tidligere referanser, som kan være relevante ved jobbsøking etter endt studium.

Fakta

Fakultet: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Navn: Eleonora Ntreska

Alder: 22

Kommer fra: Hellas

Bosted: Skien

Studiet du tok:

  • Bachelor i ingeniørfag - Informatikk og automatisering

Når studerte du: 2015 – 2018

Jobber som: IKT  Integrasjonsrådgiver i Skien kommune