Elin ønsket videreutvikling innen radiografi

Elin Kjelle.Foto
Elin Kjelle tok en master i Klinisk Helsearbeid, som tilbyr en studieretning tilpasset radiografer som ønsker videreutdanning.

- Jeg trenger stadig videre utvikling og muligheter, jeg tror nok jeg er en litt rastløs person sånn, sier Elin Kjelle. Jeg er heldig som har en jobb som gjør at jeg må følge med og utvikle meg hele tiden.


Hvorfor valgte du master i klinisk helsearbeid?

– Jeg begynte på mastergradsstudiet fordi jeg ønsket nye utfordringer og jeg ønsket å lære mer om og bidra til utvikling av helsetjenesten. Jeg har jobbet som radiograf i flere år, så studieretningen innen medisinsk strålebruk passet meg best.

Hva jobbet du med før?

– Etter bachelor i radiografi jobbet jeg på Drammen sykehus. Jeg jobbet først som radiograf og så som sentral strålevernkoordinator for Vestre Viken HF. Samtidig som jeg jobbet på sykehuset tok jeg masteren i klinisk helsearbeid på deltid.

Hva synes du om å studere master i klinisk helsearbeid?

– Jeg likte studiene godt, det var gøy å diskutere i tverrfaglige fora. Kjelle sier det også er interessant og nyttig å lære om forskningsmetode og om helsetjenestenes rolle i samfunnet. Å ha en master i klinisk helsearbeid gjør at man kan jobbe mer systematisk å ta flere bevisste valg. Man lærer seg å benytte metode, i motsetning til en videreutdanning i radiografi (eller andre emner).

Hvordan var det sosiale miljøet på studiet?

– Vi var flere fra samme avdeling som tok kursene sammen. Dette gjorde at vi ble bedre kjent da vi jobbet sammen på gruppeoppgavene. Ellers hadde vi ikke mye tid til sosiale sammenkomster siden vi gjorde dette ved siden av 100 % jobb.

Hvordan var koblingen mot arbeidslivet under studiet?

– Vi skulle gjøre undersøkelser på arbeidsplassen i de arbeidskravene vi skulle levere på skolen, så det var en god kobling der. 

Hvordan var forholdet til lærerne / foreleserne?

– En av mine favorittforelesere, Erling Stranden, var ansvarlig for alle emnene på masterstudiet som var spesielt rettet mot radiografer. Vi hadde mange gode diskusjoner og mange morsomme timer med Erling. Dette holdt motivasjonen oppe.

Hvem tror du dette studiet passer for?

– Dette studiet passer for personer fra ulike helseprofesjoner som ønsker faglig utvikling og flere muligheter for fremtiden.

Hvordan var overgangen fra studie til jobb?

– Jeg var allerede i jobb og fortsatte i den samme jobben etter studiet. Det ga meg en ny innsikt i hvordan jeg kunne angripe faglige utfordringer, og det gav meg muligheter for andre jobber senere.

Hvorfor valgte du doktorgrad?

– Jeg har ikke vært bevisst på at jeg ønsket å begynne på en doktorgrad. Dette har kommet mer tilfeldig etter andre valg jeg har tatt i yrkeslivet.

Har du fått drømmejobben, eller ser du for deg en videre utvikling og karriere?

– Jeg trenger stadig videre utvikling og muligheter, jeg tror nok jeg er en litt rastløs person sånn. Det som er bra med jobben jeg har nå, og kommer til å ha i HSN etter at doktorgraden er ferdig, er at selve jobben krever at du følger med og utvikler deg hele tiden.

Fakultet: Helse og sosial       

Navn: Elin Kjelle

Alder: 36

Kommer fra: Gjøvik

Bosted: Drammen

Studiet du tok: Master i klinisk helsearbeid, med studieretning stråling i diagnostikk og behandling

Når studerte du: Master på deltid, ferdig i 2011

Jobber som: Høgskolelektor i radiografi/doktorgradsstipendiat ved HSN i Personorientert helsearbeid.