Elkraft Y-veien ga Henrik spennende jernbanejobb

Henrik Almquist er prosjektingeniør hos Norsk Jernbanedrift etter Y-veien Elkraftteknikk på USN. Foto

– Elektrisitet har interessert meg helt siden ungdomsskolen, sier Henrik som fikk jobb i Norsk Jernbanedrift etter elkraft Y-veien på USN.


Hva går jobben din ut på?

– Som prosjektingeniør hos NJD planlegger, utformer og dimensjonerer jeg kontaktledningsanlegg. Kontaktledningsanlegg brukes for å overføre elektrisk energi til skinnegående materiell (tog).

Hvorfor valgte du dette yrket

– Elektrisitet har interessert meg helt siden ungdomsskolen, så det var naturlig at jeg gikk den veien på videregående og senere høgskolen/universitetet. De siste årene har jeg virkelig fått øynene opp for jernbanen, og det var derfor jeg ønsket meg en jobb i denne sektoren. Det at jeg havnet innenfor kontaktledning, henger sammen med utdannelsen og interessen for høyspentanlegg.

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

– En typisk arbeidsdag har jeg enda til gode å oppleve, og det ser jeg på som veldig positivt. Vi jobber prosjektbasert, og bare siden jeg startet 1. juni i 2018 har jeg allerede deltatt i flere svært ulike jobber. Innholdet i prosjektene varierer veldig, alt fra rene kontaktledning-prosjekter til totalentrepriser med innslag av alle jernbanefagene.

Hva er det beste med jobben din?

– Ettersom NJD har en stor entrepriseavdeling, får jeg ofte mulighet til å være med ut og bidra på anleggene vi bygger. På den måten kan jeg opparbeide meg verdifull praktisk erfaring, som jeg kan ta med meg videre i prosjekteringen. I tillegg blir jeg kjent med ulike montører og prosjektledere som jeg normalt ikke treffer utenom spesielle anledninger.

Hvorfor valgte du elkraftteknikk, Y-veien?

– Jeg ble gjort oppmerksom på Y-veis-studiene ved Høgskolen i Telemark (som det het da jeg startet i 2015) av en som jeg hadde hatt som lærer. Høgskolen (nå universitetet) har i tillegg et godt rykte og er en av svært få i Norge som tilbyr fullverdige 3-årige løp for yrkesfagskandidater.

Hvordan opplevde du studietiden?

– Jeg kom raskt inn i den såkalte studentbobla og trivdes veldig godt med friheten studiehverdagen ga meg. Studiet i elkraftteknikk består av mange spennende emner, og innholdet i de ulike semestrene knyttes godt sammen med det som har blitt forelest om på tidligere semestre. Miljøet på campus Porsgrunn er tett og godt, og preges av at mange kjenner hverandre og omgås på tvers av studieretning. Fritidstilbudene er varierte og inneholder noe for enhver, f.eks. undervannsrugby eller quizkvelder.

Hvordan gikk du frem for å få jobb etter studiet?

– Jeg tenkte det ville være en fordel å starte tidlig, så jeg begynte å søke aktivt etter jobber i løpet av 5. semester. Det resulterte i noen jobb-intervjuer som ga meg verdifull trening, og som ga meg svar på hva jeg så etter i en potensiell arbeidsgiver.
Mitt tips er å ikke bare søke i de største databasene, men heller besøke bedriftenes egne hjemmesider. Der finner man ofte spennende jobber som ikke annonseres på f.eks. Finn.no!

Hvilken nytte har du av elkraft-studiet i den jobben du har nå?

– Jeg har fått spesielt stort utbytte av fagene der vi lærte å bruke og tolke forskrifter og lovverk, samt trening i å jobbe i prosjektgrupper med innslag av ulike fagområder.

Hvordan var koblingen mot arbeidslivet under studiet?

– Som ingeniørstudent hos USN fikk jeg mulighet til å delta på årlige karrieredager og ekskursjoner, samt skrive oppgaver med aktører i det lokale næringslivet. Jeg opplevde at både USN og bedriftene bidro til å opprettholde det gode samarbeidet, og jeg tror mange studenter får stort utbytte av dette.

Hvilke tips har du til kommende studenter?

– Legg inn en solid innsats fra første dag, ikke tillatt deg å havne bakpå i pensum. Dagene og ukene raser avgårde, og det går fort utover motivasjonen dersom man føler man henger etter. Sett av dedikert tid til skolearbeid, enten du sitter på campus eller hjemme, og ta deg helt fri når du er ferdig. I tillegg vil jeg anbefale alle å benytte seg av øvingstimene som arrangeres av USN. Der har du mulighet til å spørre forelesere og studentassistenter om alt du måtte lure på.

 

Fakta

Fakultet: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Navn: Henrik Almquist

Alder: 25

Kommer fra: Nøtterøy

Bosted: Drammen

Studiet du tok:

  • Bachelor Elkraftteknikk, Y-vei

Når studerte du: 2015 – 2018

Jobber som: Prosjektingeniør hos Norsk Jernbanedrift (NJD)