Godt grunnlag for en maritim jobb

Bilde av Marius Bredsand
Marius Bredsand inne i en lastetank på et LNG tankskip av typen FSRU.

Studiet i Marinteknisk drift og maritim ledelse fungerer godt for den som vil jobbe i maritim sektor. Marius Bredsand synes fagene hvor man kombinerer praktiske tilnærminger og teori fungerer aller best.


Hva gjør du i jobben din?

Som Technical Superintendent i et rederi er man teknisk driftsleder for et eller flere skip. Jeg har ansvar for alt fra teknisk utvikling og vedlikehold, budsjett og mannskap på båten. Jobben er på land og en viktig del av jobben min er å ha tett dialog med mannskapet om bord.  

Hvorfor valgte du dette studiet?

Jeg hadde først lyst til bli maskinoffiser og da er Bachelor i marinteknisk drift det naturlige valget. Etterhvert fikk jeg lyst på mer utdanning og valgte å ta Master i maritim ledelelse, som så ut til å være godt skrudd sammen for en jobb i den maritime bransjen.

Hva hadde du gjort før du begynte på høyskolen?

Jeg begynte min utdannelse på skoleskipet Sjøkurs i Kristiansand. Etter å ha fullført «VK1 Skipsteknisk drift» begynte jeg som motormannslærling i Solstad Offshore. Etter fullført læretid startet jeg på Teknisk Fagskole Marinteknisk drift ved Fagskolen i Vestfold før jeg fortsatte på høgskolen.

Hva synes du om studiet?

Bachelor: Interessant studie med mange dyktige forelesere som hadde erfaring fra operasjonell drift. Det kunne med fordel vært integrert mer praktisk-teoretiske øvelser, men som sum mener jeg studiet står seg godt.

Master: Som med alle studier er det noen fagområder som vil passe bedre enn andre i yrkeslivet. Masterprogrammet hadde litt preg av å være relativt nytt, men skolen var flink til å benytte seg av muligheten til å hente inn dyktige forelesere som bidro til kvalitet. Engelsk som undervisningsspråk åpnet opp for utenlandske studenter, noe som jeg mener er positivt for nye vinklinger og synspunkt i tillegg til at man blir bedre på den engelske fagterminologien. Jeg har engelsk som arbeidsspråk.

Hva var mest interessant og matnyttig ved studiet?

De fagene som hadde en klar kobling mot praktisk yrkesliv, og var oppdaterte, var nyttige. Tekniske fag hvor vi benyttet metoder fra praktisk yrkesliv var også interessante. 

Hvordan var koblingen mot arbeidslivet under studiet?

Skolen kunne med fordel vært enda flinkere til å involvere forskjellige eksterne selskaper for å koble den teoretiske opplæringen opp mot praktisk yrkesliv, fordi det gir mest læringsutbytte. Det maritime nettverket som finnes i Oslofjordområdet er omfattende.

Hvordan var forholdet til lærerne / foreleserne?

Godt forhold hvor døren alltid var åpen for å komme med spørsmål og diskutere problemstillinger.

Hvordan var overgangen fra studie til jobb?

Overgangen fra den akademiske verden til yrkeslivet var bra og jeg fikk en fin start.

Jobbet du målbevisst mot å kvalifisere deg mot jobben du nå har fått, eller var det mer tilfeldig at du endte i denne jobben?

Jeg hadde ikke en klar plan da jeg startet på Høgskolen om å ende opp der jeg er i dag.  Jeg ønsket i utgangspunktet å få en god utdannelse innenfor Marinteknisk drift av skip, men så etterhvert andre interessante muligheter.

Da jeg ble introdusert for programmet Maritim Trainee virket dette som en interessant og god mulighet som jeg ønsket å forsøke å få innpass på. Jeg ble klar over dette programmet da jeg studerte master. Jeg fikk jobb før jeg var ferdig å studere.

Har du fått drømmejobben, eller ser du for deg en videre utvikling og karriere?

Jeg trives veldig godt der jeg er og har ingen planer om å bytte jobb.

Maritime Trainee er en veldig god mulighet for nyutdannede i den maritime bransjen og har gitt meg en unik mulighet til å lære bedriften å kjenne.

Fakta

Navn: Marius Bredsand

Alder: 28 år

Kommer fra: Bamble

Bosted: Asker

Studiet du tok: Bachelor Marinteknisk Drift og Master i maritim ledelse

Når studerte du: 2009-2014

Jobber som: Technical Superintendent i Höegh LNG