Hadde praksis hos politiet under studiet, og fikk jobb hos ØKOKRIM

Anita Lohne jobber hos ØKOKRIM etter økonomi-studier på USN. Foto: Politiet
Anita Lohne jobber hos ØKOKRIM etter økonomi-studier på USN. Foto: Politiet

Anita Lohne hadde praksis hos politiet da hun jobbet med masteroppgaven i økonomi og ledelse. Nå har hun drømmejobben hos ØKOKRIM.


Hva går jobben din ut på?

– Jeg jobber som etterforsker i ØKOKRIM, spissorganet i politiet og påtalemyndigheten for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Jeg jobber i Bistandsteamet. Etter anmodning fra politidistrikt, særorganene i politiet, ulike myndigheter eller fra utlandet yter vi bistand til lokal etterforsking i alle faser, og ofte helt til dom er avsagt. Det kan derfor bli mange reisedøgn, men også arbeidsdager på hovedkontoret i Oslo sentrum.

Hvorfor valgte du å jobbe i ØKOKRIM?

– Jeg må ærlig innrømme at jeg lurte litt på hva jeg hadde begitt meg ut på da jeg først startet på studiet i 2008; Økonomi-delen føltes litt tørr, og jeg savnet litt fart og spenning. Det var først under en forelesning i makroøkonomi, hvor foreleseren fortalte om økonomisk kriminalitet og konsekvensene dette har for samfunnet, at jeg virkelig kviknet til. Det å kunne få jobbe med samfunnsrelevante økonomiske straffesaker ble min store drøm.

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

– Ingen dag er lik, og arbeidsoppgavene er svært varierte. Det kommer helt an på hvilke typer saker vi tar inn, hvilke faser sakene våre er i og hvor i landet sakene har sitt utspring (i noen tilfeller har også sakene forgreninger til utlandet). Selv om det til tider kan bli mange dager på kontoret, er jeg involvert i alt fra aksjoner og ransakinger, avhør, rettsoppmøter og så videre.

Hva er det beste med jobben din?

– Det beste må være den varierte hverdagen, og det vide spennet av arbeidsoppgaver. Økonomisk kriminalitet kommer i mange former og mennesker påvirkes på ulike måter. For å komme med noen eksempler, favner fagområdet alt fra bedragerier i ulike former, sosial dumping og hvitvasking, til korrupsjon. Det er det som gjør fagfeltet vårt så spennende, men samtidig krevende. Man blir aldri utlært, og man står stadig overfor nye utfordringer i et unikt miljø med tverrfaglig teamarbeid.

Hvordan opplevde du studietiden ved USN?

– Når jeg tenker tilbake på min tid som student, er jeg veldig glad for at jeg fant et studium som jeg virkelig brant for, og syntes var gøy. Jeg er også veldig glad for at jeg ikke ga opp i starten, selv om jeg følte at noen av fagene var litt tørre. Studietiden opplevde jeg som fin, og i tillegg til alt det faglige – lærte jeg ganske mye om meg selv. Det er en unik tid, en tid du antageligvis ikke får tilbake.

Hvordan var koblingen mot arbeidslivet under studiet?

– Jeg valgte å skrive masteroppgave om hvitvasking og hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser det medfører. Under denne prosessen hospiterte jeg ved Øko-teamet i Østfold politidistrikt. Her fikk jeg oppleve hverdagen i politiet og skjønte kjapt at dette var den veien jeg skulle gå.

Hvordan gikk du frem for å få jobb etter studiene?

– Etter endt masterstudium fikk jeg et vikariat på teamet jeg tidligere hadde hospitert ved, i Østfold politidistrikt. I denne perioden etterforsket øko-temaet en større sak med bistand fra ØKOKRIM, og da kom jeg nærmere det arbeidsstedet som ble det egentlige målet mitt. Da det ble en ledig stilling ved Bistandsteamet i ØKOKRIM var jeg kjapp på labben og sendte søknad – til min store glede fikk jeg jobben. Og her har jeg vært siden.

Hvilke tips har du til kommende studenter?

– Minst like viktig som å studere, tror jeg det er viktig å være motivert for den utdannelsen du tar. Underveis i studiet er det også fint å skape et godt nettverk – det er godt å ha gode støttespillere rundt seg når fagene/dagene blir tunge. Hold fokus på mulighetene de ulike fagene kan gi etter endt studium, og hvor tilpasset de er til arbeidslivet. Prøv å ikke sette begrensinger for deg selv, og prøv å ikke gi opp med det første. For meg ble veien en stor del av målet mitt.

 

Fakta

Fakultet: USN Handelshøyskolen

Navn: Anita Lohne

Alder: 33

Kommer fra: Horten

Bosted: Strømmen

Studiet du tok:

Når studerte du: 2008/13

Jobber som: Etterforsker i ØKOKRIM.