• Studier»
  • Karriereintervju»
  • Hilde jobber med utsatte barn - opplevde større trygghet i arbeidet etter videreutdanning ved USN

Hilde jobber med utsatte barn - opplevde større trygghet i arbeidet etter videreutdanning ved USN

Hilde Thorsen ved Barnevernstjenesten tok videreutdanning ved USN. foto.
Hilde Thorsen bruker kunnskapen hun fikk fra videreutdanningen ved USN daglig i jobben i Barnevernstjenesten. Foto: Stian Kristoffer Sande

Etter mange år i barnevernstjenesten så Hilde Thorsen behovet for mer kompetanse. Hun sier etter- og videreutdanningsstudiet innen samspill og tilknytning ved USN tilbød akkurat det hun ønsket å kunne mer om.


Merk: Saken ble skrevet da Universitetet i Sørøst-Norge het Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).

Hvorfor valgte du å jobbe i barnevernstjenesten?

– Jeg valgte å jobbe i barneverntjenesten fordi jeg er interessert i mennesker, spesielt barn og deres oppvekstsvilkår. Barn er sårbare og fullstendig avhengig av de voksne rundt seg, så jeg er svært opptatt av at barn skal ha best mulig omsorg. Barnevernstjenesten ble derfor et naturlig arbeidsvalg for meg, ettersom man her kan utgjøre en stor forskjell i livet til barn som er mest utsatt.

Hva gjør du i jobben din?

– Jeg har jobbet i barneverntjenesten i 21 år, og har hatt litt ulike oppgaver gjennom de åra. Jeg har jobbet mye med mottak, undersøkelser, tiltak og akuttsituasjoner. Fra mars 2017 har min stilling i barneverntjenesten vært Fagutvikler. Driver da med opplæring, internkontroll, strategisk kompetanseplan for å nevne noe. Jeg jobber også med et par barnevernssaker, samt har møter i Fylkesnemnda og Tingretten.

Hvorfor valgte du videreutdanningen innen samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner?

– Etter en tid i barneverntjenesten med ulike kurs og sertifisering, så jeg behovet for mer kompetanse. Da videreutdanningen om «samspill og tilknytning» startet på HSN var det nettopp disse temaene jeg følte behov for å kunne mer om. Videreutdanningen kunne gi kompetanse til å vurdere på mer riktig grunnlag hvordan det er å være barn i de ulike omsorgssituasjonene, hvilke betydning for barnets utvikling samspillet mellom barn og nære omsorgspersoner har, hvilke betydning det har for barnets utvikling den tilknytningsstilen barnet får.

Hvordan opplevde du studietiden?

– Studietiden var lærerik og spennende. Intense og viktige forelesninger, og mye god litteratur.

På hvilken måte har den tillærte kunnskapen fra studiet vært nyttig i jobben din?

– Kompetansen jeg fikk gjennom videreutdanningen benyttes daglig i vurdering av barnets utvikling og barnets omsorgssituasjon. Jeg fikk kompetanse på hva som er viktig å se etter i samspillet mellom barnet og nære omsorgspersoner, fikk kompetanse på å vurdere hvilken betydning og konsekvenser samspillet har for barnet og kompetanse på å være tydelig i tilbakemeldinger til omsorgspersonene. Jeg opplevde å bli tryggere på egne vurderinger.   

Hvorfor vil du anbefale andre å jobbe i barnevernstjenesten?

– Det arbeidet vi gjør i barneverntjenesten er meningsfullt, variert, spennende og viktig. Hvis noen ønsker en slik arbeidshverdag kan det å jobbe i barneverntjenesten anbefales.   

Hvilke tips har du til kommende studenter som skal studere samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner?

– Mine tips til kommende studenter er å møte opp på de spennende forelesningene, still spørsmål, tren på observering og vurdering, les litteraturen. Det vil du få masse igjen for i arbeidet ditt med barn og familier.

Fakta

Navn: Hilde Thorsen

Alder: 58

Kommer fra: Skien

Bosted: Skien

Studiet du tok: Samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner

Når studerte du: 2008/09

Jobber som: Fagutvikler i barnevernstjenesten i Skien kommune.