Ingeniør Elin har kontroll på prosjektene

Elin Ringdalm foto
Her er Elin Ringdal ute for å inspisere en jobb hun har hatt ansvar for, med flytting av en vannpost og installering av ny pumpe. Foto: Jan-Henrik Kulberg

– I denne jobben har jeg masse ansvar, og har kontroll på både folk og penger, sier Elin Ringdal. Hun gikk rett fra ingeniørstudiet til fast jobb som prosjektleder i Horten kommune.


Hva går jobben din ut på?

– Jeg investerer kommunens penger i forskjellige tekniske prosjekter.  Det kan være å rehabilitere en barneskole til 50 millioner kroner, sette opp et huskestativ til 50 tusen kroner eller bygge en idrettshall til 140 millioner kroner. Akkurat nå jobber jeg med tilstandsvurdering av skulpturer og fontener. Jeg har ansvar for å sjekke at de ikke velter og skader noen. Det er absolutt en fordel med teknisk bakgrunn i denne jobben. Først bestemmer politikerne hva pengene skal brukes til. Så må jeg fordele pengene innad i prosjektet, sammen med fagkyndige. Jeg henter inn rådgivende ingeniører, leier inn entreprenører som kan bygge og sørger for at alt går riktig for seg. Jeg er den som holder i trådene. Jeg har fått ekstremt mye ansvar på kort tid. Det er folkets penger jeg skal forvalte. Det er litt skremmende nesten. Jeg har et støtteapparat, men må stå til ansvar for mitt prosjekt.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid likt å planlegge og er veldig systematisk. Da jeg startet studiet, trodde jeg kanskje at jeg skulle bli produktdesigner, men fant ut at jeg ikke interesserte meg så mye for mekanikk. Jeg var mer interessert i prosjektledelse og prosjektstyring, som vi også lærte om. Etter en karrieredag på campus Porsgrunn fikk jeg øynene opp for at det finnes interessante jobber i kommunene. Da tok jeg kontakt med Horten kommune og fikk sommerjobb der. Jeg har en systematisk måte å tenke på og gjennomføringsevne. Det andre må jeg lære meg i jobben.

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

– Det er ingen like arbeidsdager, og det er noe av det jeg liker med jobben. Ofte starter jeg med å planlegge dagen, så går jeg i et møte med en eller annen ekstern, kanskje en entreprenør. Etterpå har jeg et møte med sjefen hvor vi diskuterer tilbudet entreprenøren kom med. Det er viktig at jeg skriver et referat, fordi det er referatet som bestemmer ved uenigheter mellom partene. Etter lunsj skal jeg kanskje ut på en befaring med denne entreprenøren. Jeg drar til byggeplassen og ser hvordan arbeidet har blitt gjort. Hvis jeg ser at noen har glemt hjelm, sier jeg fra om det. Det er mitt ansvar å følge opp sikkerheten også. Så drar jeg tilbake til kontoret og dokumenterer det jeg har gjort. Jobben min er en blanding av kontorarbeid, arbeid i felten og på byggeplassene. Jeg har veldig mye kontakt med eksterne, og må ha telefonnumrene i orden på telefonen.

Hva er det beste med jobben din?

– Det er frihet under ansvar. Jeg legger opp arbeidsdagen min selv, og jeg har ansvar for at ting blir gjort. Det er kjempegøy å styre prosjektgjennomføringen, men også vanskelig. Jeg får absolutt brukt den strukturerte delen av meg selv.

Hvordan har du opplevd å være ung, nyutdannet jente, og skulle gi beskjeder til menn som er mye eldre enn deg?

– Jeg får noen kommentarer iblant, som nok mest er ment som spøk. Jeg er ikke hårsår, og tar igjen med samme mynt. Jeg prøver å ikke ta noe personlig, og det handler mye om hvordan jeg oppfører meg og reagerer. Jeg fokuserer på den rollen jeg har, og den myndigheten som følger med den.

Hvordan opplevde du studietiden?

– Det var kjempegøy å studere. Vi var en gjeng med jenter på min alder som fant hverandre. Vi var seks stykker, alle under 1,60 og 38 i sko. Jeg vet ikke hva jeg forventet, kanskje at det bare var menn. Sånn ble det i hvert fall ikke. Vi har vært venner under hele studietiden, og de er fortsatt blant mine beste venner i dag. De vennene hadde mye å si for at jeg gjennomførte studiet. Jeg fikk meg kjæreste under studiet også.

Hvordan var koblingen mot arbeidslivet under studiet?

– Vi var på bedriftsbesøk, og da skjønte vi hva bedriftene drev med. Det var interessant, og vi kunne fange opp navn på folk vi kunne kontakte og spørre om ting vi lurte på. Karrieredagene hjalp meg også, men du må gjøre noe mer enn å gå rundt og spise sjokolade på standene. Ring og spør om sommerjobb.  

Hvilken nytte har du av studiet i den jobben du har nå?

–  Arbeid i prosjekt og teknisk forståelse er noe jeg har stor nytte av. Jeg har også lært begreper på studiet som er helt nødvendig i den jobben jeg har nå. Når en erfaren entreprenør sier han trenger et førti kilowatts aggregat, må jeg skjønne det. Det handler om generell teknisk forståelse. Jeg fungerte som prosjektleder på studiet også. Da ble jeg vant med fremdriftsplaner, men det å ha ansvar for så mye penger, og seriøsiteten som følger med, har vært en overgang.

Hvilke tips har du til kommende studenter?

– Du må ta kontakt med de du ser for deg kan være din arbeidsgiver, og spørre om sommerjobb. Ikke vent på en stillingsutlysing, for annonsen på drømmejobben kommer kanskje aldri. Få deg sommerjobb et år eller to før du er ferdig, da er terskelen lavere for å få en fast jobb. Du kan bli mye forskjellig som maskiningeniør, og du får et grunnlag som kan brukes over alt i tekniske yrker. Du bestemmer deg ikke for et bestemt yrke, selv om du velger akkurat denne utdanningen. Midt i studiet begynte jeg å tenke på hva jeg ville jobbe med, for da måtte jeg velge valgfag. For å velge riktig, måtte jeg ha en tanke om hva jeg ville gjøre etterpå.

Den type jobb som jeg har nå er krevende til tider, og det er mye som skjer. Plutselig ringer entreprenøren med et problem på byggeplassen, kanskje de har gravd over en strømkabel. Du må gjøre et aktivt valg om du vil ha en så krevende jobb. Jeg kunne valgt å være saksbehandler og jobbet med rutineoppgaver. Da hadde hverdagene kanskje vært roligere, og jeg hadde blitt ferdig til fast tid hver dag. Den jobben jeg har nå passer bedre for meg, det er fart og spenning, selv utenfor normert arbeidstid. Jeg har fått mobiltelefon her, og det er fordi jeg trenger å være tilgjengelig i tilfelle noe skulle skje, enten det er kl. 06.30 eller kl. 17.00.

Fakta

Fakultet: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Navn: Elin Ringdal

Alder: 25

Kommer fra: Lørenskog

Bosted: Tønsberg

Studiet du tok:

  • Bachelor i ingeniørfag – SMART produktdesign

Når studerte du: 2014 – 2018

Jobber som: Prosjektleder for investering i Horten kommune, kommunalområde teknisk