John Gunnar jobber med å kartlegge vegetasjon

John Gunnar Brynjulvsrud har studert natur, helse- og miljøvern på HSN. Foto: Privat
Foto. Privat

- Jeg har særskilt nytte av den brede økologiske forståelsen jeg fikk på HSN, sier John Gunnar Brynjulvsrud.


Hva går jobben din som vegetasjonskartlegger ut på?

- Jeg er vegetasjonskartlegger, og har kartlagt en del byggesaker, jeg driver med skogkartlegging (frivillig vern og kalkskogskartlegging), rene artskartlegginger (søk etter spesielle arter/artsgrupper), og rene naturtypekartlegginger etter DN-håndbok 13 og NiN (Naturtyper i Norge).

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

- Det kan variere fra rene dager i felt, til kontordager med rapportering, artsbestemmelse og slikt.

Hvordan opplevde du studietiden?

- Campus Bø er passe stor, det er bra studiemiljø, god oppfølging og man føler seg velkommen når man ber om veiledning på instituttet.

Hvordan var koblingen mot arbeidslivet under studiet?

- Det var ikke så mye direkte kobling men en del velmente råd underveis. Økologi er et veldig bredt fagfelt, som er vanskelig å spisse inn mot spesifikke jobbtyper.

Hvordan gikk du frem for å få jobb etter studiene?

- Jeg søkte sommerjobb i BioFokus i løpet av studietiden, og søkte jobb igjen samme sted i løpet av siste året på studiet.

Hvilken nytte har du av studiet i den jobben du har nå?

- Jeg har særskilt nytte av å ha en bred økologisk forståelse. Jeg har også god nytte av skrivetreningen jeg fikk av gode veiledere, fordi jobben jeg har nå blant annet innebærer en del rapportering.

Hvilke tips har du til kommende studenter?

- Det er vanskelig å komme med generelle tips, men om du ønsker å jobbe som vegetasjonskartlegger, innebærer det en del egeninnsats. Alle høyskoler og universiteter som jeg kjenner til, har et forbedringspotensial når det gjelder artskunnskap. Skal man jobbe som vegetasjonskartlegger, må man kunne arter, og den antagelig letteste måten å komme i gang på, er å melde seg inn i en forening som f.eks. Norsk botanisk forening, Norges sopp og nyttevekstforbund, Norsk entomologisk forening e.l. og bli med på arrangementer og turer.

 

Fakultet: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Navn: John Gunnar Brynjulvsrud

Alder: 42

Kommer fra: Mysen, Østfold

Bosted: Bø

Studiet du tok:
Mastergrad: Natur, helse- og miljøvern

Jobber som: Vegetasjonskartlegger ved BioFokus i Bø.