Lysdesign ble en skjebnesvanger oppdagelse!

Lysdesigner Mari Gaasemyr Høvik.foto
Lysdesigner Mari Gaasemyr Høvik mener oppbyggingen av studiet var veldig bra og undervisningen var tett knyttet opp mot realistiske situasjoner som vi kunne møte senere i arbeidslivet.

En lysdesigner bør være flink til å balansere mange ulike og ofte motstridende hensyn. Derfor passer studiet godt for personer som er analytiske og kan ha mange tanker i hodet samtidig, sier Mari Gaasemyr Høvik.


Hvorfor valgte du en bachelor i lysdesign?

Etter videregående begynte jeg på Universitetet i Oslo, hvor jeg etter forberedende tok en egenkomponert bachelorgrad med spansk, humanistisk informatikk og medievitenskap. Det var en god blanding av mye interessant, men uten den helt store planen om hvor dette skulle lede meg.

En dag droppet jeg heldigvis innom en studiemesse og kom over Parsons School of Design i New York, og fikk for første gang høre om at det fantes noe som het Architectural Lighting Design. Det ble en skjebnesvanger oppdagelse; kombinasjonen av teknikk og estetikk appellerte veldig til meg.

Jeg googlet etter mer geografisk nærliggende alternativer, og fant ut at et norsk studium i lysdesign var på trappene. Jeg var nå helt bestemt på at dette var greia for meg. Da jeg var i mål på Blindern, var det fremdeles ett år til lysdesign-studiet skulle i gang med første kull. I mellomtiden tok jeg grunnkurs i belysning hos Lyskultur, og jobbet hos et elektrikerfirma som var spesialisert på belysning.

Hva synes du om lysdesignstudiet?

Vi var første kull ut, og veien ble naturlig nok litt til mens vi gikk den sammen. Men oppbyggingen av studiet var veldig bra og undervisningen var tett knyttet opp mot realistiske situasjoner som vi kunne møte senere i arbeidslivet.

Hva var mest interessant og nyttig ved studiet?

Jeg er glad for at vi hadde mange lærere som selv jobbet med lys og belysning. De lærte oss metoder og verktøy, delte erfaringer og var gode veiledere på oppgavene våre.

Hvordan var det sosiale miljøet på studiet?

Som første klasse ut på lysdesignstudiet var vi en veldig engasjert gjeng, sammensatt av studenter med variert bakgrunn. Det var alltid god stemning, og det er fantastisk hyggelig at mange av oss fremdeles har god kontakt gjennom foreningen vår, Norske Lysdesignere.

Gjennom studietiden hadde vi både klassefester og turer. Vi var i London på studietur, og siste semester reiste vi en uke til Roma. Disse reisene var naturlig nok minnerike høydepunkt.

Hvordan var koblingen mot arbeidslivet under studiet?

Det var flere aktører i belysningsbransjen som hadde gått sammen og dannet Lysdesignalliansen, som var med å opprette studiet. De ønsket å støtte opp under kompetanseheving på lys og belysning.

Siden bransjen var så engasjert fikk vi mange gjesteforelesere fra ulike bedrifter, fra leverandører til rådgivere, i et emne som het Profesjonssamarbeid. Det var veldig positivt, og gav oss et fint innblikk i det virkelige arbeidslivet.

Hvordan var forholdet til lærerne / foreleserne?

For meg som kom fra Universitetet i Oslo, der det var mye store forelesninger og egenstudier, synes jeg det var veldig bra å få tettere kontakt med lærerne. Flere av lærerne fulgte oss gjennom alle de tre årene. Da blir man godt kjent, så det var veldig hyggelig.

Hvem tror du dette studiet passer for?

En lysdesigner bør være flink til å balansere mange ulike, ofte motstridende hensyn, så jeg tenker at studiet passer godt for personer som er analytiske og kan ha mange tanker i hodet samtidig. Ellers er interesse for teknikk, estetisk sans og kreativitet egenskaper som vil komme veldig godt med.

Hvordan var overgangen fra studie til jobb?

I begynnelsen av siste semester sendte jeg ut en åpen søknad til steder jeg kunne tenke meg å jobbe. Jeg startet i jobb allerede før sommeren etter at jeg avsluttet studiet i mai. Jeg var veldig fornøyd med det. Mye var selvfølgelig nytt for meg i arbeidslivet, men siden lysdesigner-rollen også var ny i rådgiverbransjen, var det veldig gøy å få være med å forme min egen jobb. Da gjaldt det å sette ut i live alt jeg hadde lært i løpet av studietiden ved høyskolen.

Hvilken nytte har du av studiet i den jobben du har nå?

Jeg jobber som prosjektleder for lysdesign hos ECT. Vi er seks lysdesignere som alle har gått på høyskolen. Lysdesignstudiet har gitt oss en god felles plattform som vi også har det gøy med å hele tiden videreutvikle.

Oppgavene vi jobber med som lysdesignere ligger tett opp mot øvelser vi var innom på studiet siden det var lagt opp til at vi fikk opparbeidet oss praktisk erfaring gjennom de ulike fagene.

Lysdesigner

Navn: Mari Gaasemyr Høvik

Alder: 36

Kommer fra: Oslo

Bosted: Oslo

Studiet du tok: Bachelor i lysdesign

Når studerte du: 2005 - 2008

Jobber som: Prosjektleder for lysdesign i ECT AS