Master i avansert klinisk sykepleie er en innertier!

Jan Eilert Pedersen.foto
Jan Eilert Pedersen tar en master i avansert klinisk sykepleie. Han mener studiet er en innertier!

Jan-Eilert utdanner seg til avansert klinisk sykepleier. Det gjør han mer rustet til å både diagnostisere og ta faglige vurderinger til det beste for pasienten.


Hvorfor valgte du master i avansert klinisk sykepleie?

Jeg valgte master i avansert klinisk sykepleie (AKS) fordi jeg kjente til hvordan AKS - nurse practitioners - fungerer i utlandet. Det var viktig for meg å velge USN fordi utdannelsen bygger på kriteriene til International Council of Nurses (ICN) for en avansert klinisk sykepleier. Dette var avgjørende for mitt valg.

Hva gjorde du før du begynte på USN?

Innen helse har jeg arbeidet 11 år ved akuttmottak/ AMK- sentral og legevakt. I de siste sju årene har jeg arbeidet i eldreomsorgen. Ute i distriktene står vi ofte aleine med viktige avgjørelser, og derfor er jeg interessert i en utdannelse som tar sikte på at sykepleieren i større grad skal kunne diagnostisere og behandle. Jeg har blitt veldig fascinert av fagområdet geriatri så derfor tar jeg fordypningen min i dette fagområdet.  

Hva synes du om studiet?

Studiet er en innertier for meg. Det er her jeg har min kompetanse fra før og det er her jeg har min hovedinteresse. AKS-studiet er veldig relevant for sykepleiere innen både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Jeg opplever AKS-rollen som sentral i framtidens helsevesen.

Hva var mest interessant og matnyttig ved studiet?

AKS, eller nurse practitioner bygger på farmakologi, patofysiologi og undersøkelseteknikk på et dypere faglig nivå. Det gjør meg mer rustet til å både diagnostisere og ta faglige vurderinger til det beste for pasienten. Fordypning i geriatri er også veldig relevant i primærhelsetjenesten som står ovenfor store utfordringer.

Noe som overrasket deg ved studiet?

Jeg trodde det skulle bli enklere. Jeg mente før studiet at jeg hadde hatt ganske variert erfaring fra helsevesenet og hadde arbeidet i mange år. Jeg ble positivt overrasket over at det var tøft.  

Hvordan var sosiale miljøet på studiet?

Klassemiljøet har vært bra. Vi startet med 25 i kullet. Noen falt dessverre av underveis. Det koster blod, svette og tårer. Vi har støttet hverandre blant annet gjennom en lukket facebook-gruppe. Dette har vært viktig. AKS- rollen er ny, så derfor er det spesielt utfordrende. Da er det godt å kunne snakke med kollegaer som har de samme utfordringene.

Hvordan var koblingen mot arbeidslivet under studiet?

Jeg er heldig fordi kommunen satser på meg i en spleiseordning fra Helsedirektoratet. Jeg har 40% studiepermisjon med lønn.

Hvordan var forholdet til lærerne / foreleserne?

Det er flere kapasiteter innen AKS og kompetanseheving ved USN. Dette er avgjørende og viktig både for å holde et godt nivå på studiet og for å være med å utvikle denne nye rollen i norsk helsevesen

Hvem tror du dette studiet passer for?

De som liker å arbeide selvstendig og ønsker å ta større ansvar for sine pasienter. AKS er både et nytt fagområde og en ny rolle i norsk helsevesen.

Hvordan var overgangen fra studie til jobb?

Jeg har ennå ikke startet i en AKS-stilling, men har tillit til at dette faller på plass etterhvert. Jeg er ikke ferdig med mine kliniske fag og fordypning før til sommeren. Kommunen har investert mye i min utdannelse og da tenker jeg de også er tjent med at jeg bruker kompetansen etter studiet. Jeg har imidlertid fått prøve AKS- rollen i klinisk praksis på studiet. Det har vært det mest stimulerende jeg har gjort på flere år. Jeg gleder meg stort til å begynne å arbeide som AKS i Notodden kommune sammen med mine geriatriske pasienter. Jeg har arbeidet målbevisst med å lære opp mine ledere og politisk ledelse om faget og rollen AKS. Man kan ikke forvente at dette er kjent nok ennå.

Hvilken nytte har du av studiet i den jobben du har nå?

Siden jeg arbeider som sykepleier i eldreomsorgen og ikke i en AKS-stilling har jeg mindre nytte av studiet i min jobb nå. AKS krever en ny rolle for å kunne ta i bruk kunnskapen.  Men, det er selvsagt noe av det jeg har lært jeg kan bruke underveis i rollen som sykepleier.

Har du fått drømmejobben, eller ser du for deg en videre utvikling og karriere?

Jeg håper at jobben som AKS i Notodden kommune kommer til å handle om kliniske pasientmøter og undervisning/ kompetanseutvikling. For en liten kommune langt fra et høyskolesenter kan det være avgjørende å spre kunnskapen til flere. Den jobben gleder jeg meg veldig til å gå løs på!

Ønsker du å bli sykepleier? USN tilbyr blant annet: 

  • Bachelor i sykepleie
  • Master i avansert klinisk sykepleie

Avansert Klinisk Sykepleier

Navn: Jan-Eilert Pedersen

Alder: 43 år

Bosted: Tinnoset, Telemark

Studiet du tar: Master i avansert klinisk sykepleie

Når studerte du: Tok grunnutdanningen i sykepleie (bachelor i sykepleie): 1997-2000 og master i avansert klinisk sykepleie (AKS): 2016-2020. Er ferdig med kliniske fag, men har igjen masteroppgave og fordypning.

Jobber som: Sykepleier i eldreomsorgen