Øystein bruker markedsføringskunnskapen hver dag på jobben

Øystein S. Opperud har studert internasjonal markedsføring og jobber i byrået Synlighet. Foto
(Foto: Synlighet)

– Jeg lærte mye teori om markedsføring, som fortsatt gjelder. Den legger fundamentet for all strategi jeg legger og utfører, sier Øystein S. Opperud.


Hva går jobben din ut på?

– Jobben min handler om flere ting:

  1. Som rådgiver søkemotoroptimalisering (SEO) hjelper jeg selskaper og organisasjoner med hvilket innhold de skal ha på nettsidene sine, gjennom en rekke ulike analyser. Jeg veileder dem i å gjøre nettsidene så brukervennlige som mulig. Målet er å hjelpe kundene i sin kundereise på best mulig måte. Det fører til mer og bedre trafikk til nettsidene, og mer omsetning til selskapet som eier dem.

  2. I min rolle som rådgiver digital strategi hjelper jeg selskaper med å sette den overordnede helhetlige markedsstrategien, og å fokusere på den. Dette innebærer hvilke målgrupper de bør rette seg mot, hvilke budskap de skal levere, hvilke produkter som bør prioriteres, hvilke kanaler som skal brukes, budsjettering og det viktigste: Hva målene deres skal være og hvilke KPI’er (Key Performance Indicators) vi skal spore underveis for å se om vi er på vei mot målet.
     
  3. Som teamleder har jeg ansvar for å passe på 8-9 ansatte og at de har nok, men ikke for mye å gjøre. Jeg er også mellomleddet mellom dem og byråleder og administrerende direktør, som en del av ledergruppen.

Hvorfor valgte du dette yrket ?

– Fordi jeg liker å se resultater av det jeg jobber med, og liker å skape vekst og suksess for selskaper. Det vi driver med kalles overordnet for Performance Marketing – og det samlebegrepet omfavner markedsføringsaktiviteter hvor resultater kan måles direkte, og budskapet alltid spisses mot relevante målgrupper.

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

– I løpet av en vanlig dag har jeg gjerne et eller flere kundemøter, hvor jeg rådgir dem, snakker om utviklingen mot målene våre og hva vi skal gjøre videre. Jeg gjør en del analyser for å finne smarte veier videre for kundene mine.
I tillegg har jeg et eller et par interne møter, hvor jeg hjelper teammedlemmene mine med å gjøre sin arbeidsdag mer effektiv.

Hva er det beste med jobben din?

– At jeg får være med på å påvirke veivalgene og investeringene til store norske og internasjonale selskaper. At jeg får tilliten til å vise at vi vet hva de bør gjøre, og at det fungerer. At jeg får være med på å bestemme retningen til Synlighet, og hvordan vi skal vokse mot vår ambisjon om å bli Nordens beste performance miljø. Og kollegene mine i Synlighet som jeg synes er utrolig kule å jobbe sammen med. De er morsomme, greie og utrolig gode i fagene de er spesialisert i. Vi har en kultur som gjør at jeg alltid kan spørre hvem som helst om noe jeg selv ikke vet, og få gode og smarte svar.

 

Hvordan opplevde du studietiden?

– Studietiden var både veldig gøy og veldig slitsom. Jeg lærte utrolig mye på skolen, brukte mye tid på å studere og fikk mange muligheter til å praktisere det jeg lærte. Både gjennom å prøve meg på å starte eget selskap, men spesielt gjennom verv på Kroa i Bø som markedsansvarlig.

Hvordan gikk du frem for å få jobb etter studiet?

– Jeg fikk meg praksisplass i siste semester i daværende Opoint, som nå heter M-Brain. Da praksistiden var ferdig fikk jeg tilbud om å fortsette der, og jobbet videre i rollen som ansvarlig for søkemarkedsføringen for Norge og 13 andre land. Jeg søkte også en del jobber mens jeg var i praksis, før det ble avklart at det var en ledig stilling til meg. Det måtte nemlig opprettes en ny stilling, før jeg kunne få tilbudet. Så jeg var i flere intervjuer, og hadde til slutt et par tilbud da jeg valgte M-Brain.

Hvilken nytte har du av studiet i den jobben du har nå?

– Jeg lærte mye teori om markedsføring, som fortsatt gjelder. Den legger fundamentet for all strategi jeg legger og utfører. Jeg husker den første forelesningen med Per Isaksen, hvor han fortalte at ingen kjøper egentlig en drill. De kjøper et hull i veggen (for å få hengt opp en hylle). Drillen er bare det de trenger for å få jobben gjort. Denne filosofien til Theodore Levitt er fortsatt basis for det vi driver med i dag. Vi selger ikke en drill, vi selger den beste måten å få hyllen opp på veggen. Derfor løser vi problemer, vi selger ikke produkter.

Hvordan var koblingen mot arbeidslivet under studiet?

– Jeg opplevde at næringslivet tilknyttet campus Bø så verdien av å samarbeide med universitetet. Jeg opplevde også karrieredagen som en spesielt relevant mulighet til å få innsyn i de mulighetene som finnes etter studiene.

Hvorfor valgte du internasjonal markedsføring ved USN?

– Fordi jeg ønsket en utdanning som ga meg muligheten til å jobbe i flere land, og fordi jeg liker å jobbe med mennesker. Jeg hadde tenkt å søke shipping, men da jeg satte meg ned for å søke, kom jeg tilfeldigvis over studiet Internasjonal Markedsføring, og ble umiddelbart overbevist om at det var riktig for meg.

 

Hvilke tips har du til kommende studenter?

– Bruk tid på å lese. Karakterer betyr noe for å komme på intervju i det minste, spesielt for deg som ikke har mye relevant arbeidserfaring. Men bruk også mulighetene i Bø til å få litt arbeidserfaring. Ta et verv, bli med i en start-up, eller velg praksis. Det er både gøy og lærerikt. Prøv også å slappe av, og nyt alt som finnes rundt studiene i Bø. Det er mye gøy å finne på i lille Bø.

Fakta

Fakultet: USN Handelshøyskolen

Navn: Øystein S. Opperud

Alder: 30

Kommer fra: Bergen

Bosted: Oslo

Studiet du tok:

Når studerte du: 2013 – 2016

Jobber som: Seniorrådgiver søkemotoroptimalisering og digital strategi i byrået Synlighet, samt teamleder for et tverrfaglig team.