Synne bruker historiekunnskapen som lærer

Synne Heibø Edvardsen har tatt lektorutdanning i historie på USN. Foto

– Jeg valgte lektorutdanning i historie fordi jeg ville bli lærer, og fordi jeg alltid har tenkt at historie er et veldig viktig fag, og det må formidles riktig.


Hva går jobben din ut på?

– Jeg underviser i norsk, samfunnsfag og engelsk ved innføringstilbudet på Greveskogen Videregående Skole i Tønsberg. Min jobb går ut på å gi minoritetsspråklige elever tilstrekkelig med norskkunnskaper til å kunne gjennomføre videregående utdanning, enten på yrkesfag eller studiespesialisering. Vi skal også lære dem hvordan norsk skole og samfunn fungerer, og hvilke muligheter de har. Det er også stort fokus på livsmestring som er direkte integreringsarbeid.

Hvorfor valgte du å bli lektor i historie ?

– Jeg valgte å bli lektor fordi jeg har et stort engasjement for læring. Jeg liker å lære, og målet er alltid å videreføre læringsgleden til elevene. Det er spennende å skape motivasjon.

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

– En typisk arbeidsdag innebærer en god del tålmodighet, noen anstrengelser og mye mestring. Både for min del og for elevenes. Vi har alltid fokus på norskopplæring, så det er mye begrepsavklaring og ordinnlæring i alle fag. Som lærer bruker man også mye tid på å svare på spørsmål. Hver dag får jeg utfordret mye jeg trodde jeg viste om språket jeg har snakket i hele mitt liv. Ord og uttrykk jeg alltid har tatt for gitt må plutselig brytes ned og forklares med logikk. Det er veldig interessant; ikke bare lærer jeg om mange andre språktradisjoner og uttrykk, jeg lærer så mye om mitt eget språk også.

Hva er det beste med jobben din?

– Det er selvfølgelig når elevene mestrer noe. Det å få oppleve at de tørr å prøve på å snakke norsk, og når de får det til. Jeg har så mange elever som vil forstå, som vil mestre, og som vil bidra. På jobb får jeg brukt mye av min egen kompetanse, og det føles bra å kunne gi gode svar.

Hvordan opplevde du studietiden?

– Studietiden var fantastisk, jeg tar meg ofte i å savne den! Det er en egen kultur å være student. Selv eksamensperioden kunne ofte være veldig hyggelig, når skolen er full av mennesker fra morgen til kveld. Alle sitter i sin egen verden med sine egne nerver, og pizzabilene kjører i kø opp til campus. Så mange ulike mennesker som går igjennom akkurat det samme. Jeg personlig opplevde også god veiledning og et stort faglig utbytte fra lærere og veiledere. Man vokser enormt mye som person av å utvide kunnskapshorisonten sin, og det er fint med lærere som ønsker at man skal oppnå nettopp det. Det var ikke ofte jeg stilte et spørsmål jeg ikke fikk noe svar på.

Hvordan gikk du frem for å få jobb etter studiet?

– Når man søker på en stilling vet man aldri hvem eller hvor mange man konkurrerer med. Førsteinntrykket en potensiell arbeidsgiver får er gjennom søknad og CV. Det er ikke det samme som å søke deltidsjobb til å ha ved siden av studiene. Jeg tok kontakt med Karrieresenteret på USN, hvor jeg fikk nyttige tips og veiledning. Deretter er det bare å søke på det meste av stillinger innenfor feltet ditt. Som nyutdannet er det ikke gitt at man har årelang erfaring, så jeg var veldig direkte på hva jeg kan bidra med i kompensasjon for det.

Hvilken nytte har du av studiet i den jobben du har nå?

– Greveskogen søkte etter en med kompetanse i norsk og migrasjon. Jeg skrev bacheloroppgave i norsk og masteroppgave om migrasjon, så jeg kunne ikke fått en jobb som passer meg bedre enn denne. Begge deler står kjempesentralt i det jeg får gjøre hver dag. Elevene har så interessante spørsmål knyttet til det norske språket, så jeg er veldig glad jeg har gått det etter i sømmene i norskemner på USN. Språk er nøkkelen til integrering, og disse to tingene er det aller viktigste jeg kan hjelpe mine elever å oppnå. Jeg har også fått holde foredrag om integrering, så her får jeg både brukt og formidlet kompetansen jeg har fått gjennom studiene.

Hvordan var koblingen mot arbeidslivet under studiet?

– Det er klart at praksis ble en nødvendig del av utdannelsen. For det første er det der man ser den virkelige skolehverdagen, og hva det egentlig vil si å være lærer. Lærebøker kan ikke forberede deg på alt du kommer til å møte. Og det var svært nyttig å få prøve seg med veiledning i sånne situasjoner. For det andre er det en døråpner inn i arbeidslivet. Gjør man en god jobb i praksis får mange enten tilbud om jobb eller vikariat, eller i hvert fall en god referanse!

Hvorfor valgte du lektorutdanning i historie ved USN?

– Jeg valget studiet fordi jeg ville bli lærer, og fordi jeg alltid har tenkt at historie er et veldig viktig fag, og det må formidles riktig. Campus Vestfold er akkurat passe stor. Det er mange studenter og mange aktiviteter man kan delta på, også er det heller ikke umulig å finne en rolig krok dersom man vil sitte i fred. Jeg visste også at jeg ville ta en mastergrad, og på en lektorutdanning er det integrert i studieplanen.

Hvilke tips har du til kommende studenter?

– Finn en studieteknikk som passer for deg og hold orden i arbeidssakene. Delta både på det faglige og det sosiale, og finn en kollokviegruppe. Jeg kan også anbefale å bo i studentbolig. Ta til deg så mye du kan fra praksisperioden. Sist, men ikke minst: Bruk universitetets tjenester for det de er verdt. Lærerne, Karrieresenteret, Biblioteket, Studentdemokratiet og Studentsamfunnet med mer er alle der for å gjøre studietiden din så god som mulig.

Fakta

Fakultet: USN Handelshøyskolen

Navn: Synne Heibø Edvardsen

Alder: 26

Kommer fra: Skien

Bosted: Tønsberg

Studiet du tok:

Når studerte du: 2013 – 2018

Jobber som: Lektor på Greveskogen Videregående Skole i Tønsberg.