Tor Erik fikk jobb i Nav etter fullført master

Tor Erik Nyberg til venstre sammen med kolleger
SENIORRÅDGIVER: – Det beste med jobben er når jeg kan bidra til ny kunnskap og når denne kunnskapen kan gjøre Nav bedre, sier Tor Erik Nyberg (til venstre). Her sammen med kolleger i Nav, hvor han jobber som seniorrådgiver etter fullført master i samfunnsvitenskap.

– Det beste med jobben er når jeg kan bidra til ny kunnskap og når denne kunnskapen kan gjøre Nav bedre, sier Tor Erik Nyberg. Han tok en master i samfunnsvitenskap og jobber som seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet.


Hvorfor valgte du å jobbe som seniorrådgiver i Nav? 

– Jeg har alltid vært opptatt av inkludering, sosiale forhold og utviklingen av velferdsstaten. Nav har store grenseflater til mange av disse temaene. Eksempelvis følger vi opp personer som står utenfor arbeid og utdanning. 

Hva går jobben din ut på?

– Nå jobber jeg blant annet med brukerundersøkelser i Nav. Siden etaten fanger så bredt, er undersøkelsene vi utfører ofte blant landets største. Undersøkelsene kan ha flere formål. Jeg synes undersøkelsene blir mest interessante når de kan relateres til faglitteratur på velferdsområdet, når de bidrar til bedre forståelse av noe vi mangler kunnskap om, og ikke minst når de kan benyttes til å gjøre Nav bedre. 

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

– Nei, arbeidshverdagen kan variere både i oppgaver, hvor og hvem jeg eventuelt arbeider sammen med. Spesifikke undersøkelser følger imidlertid gjerne et mønster, som kan minne om øvrige forskningsprosesser. I en forberedende fase definerer vi formålet med undersøkelsen, utarbeider spørsmål og avklarer juridiske forhold. Deretter kommer datainnsamlingen, analysen og til slutt formidlingen av resultatene. I de to første fasene er det ofte behov for bredt samarbeid både i og utenfor organisasjonen, analysen foregår mer i det stille, mens formidlingen gjerne skjer i form av rapporter og presentasjoner.  

Hva er det beste med jobben din?

– Det beste er når jeg kan bidra til ny kunnskap og når denne kunnskapen kan gjøre Nav bedre. 

Hvorfor valgte du studiet ved USN?

– Fra tidligere hadde jeg utdannelse innenfor økonomi og statsvitenskap fra japanske universiteter. Jeg søkte meg inn på dette studiet da jeg jobbet i Arbeiderpartiet, fordi jeg ønsket å bli bedre kjent med norske samfunnsforhold fra et akademisk ståsted. 

Hvordan opplevde du studietiden?

– Det var et veldig godt samarbeid både mellom studenter og underviserne. De fagansvarlige hadde lagt lista høyt, men jeg opplevde at de loset oss gjennom materialet på en god måte. 

Hvordan var koblingen mot arbeidslivet under studiet?

– Koblingen var størst ved skrivingen av masteroppgavene, eksempelvis ved at noen av studentene inngikk samarbeid med de organisasjonene de ønsket å skrive oppgave om. Så vidt jeg vet, er det også flere studenter som fikk jobb hos sine samarbeidspartnere. 

Hvilken nytte har du av studiet i den jobben du har nå?

– Da jeg skrev masteroppgaven, lærte jeg mye om hvordan du kan gjennomføre undersøkelser på en vitenskapelig god og gyldig måte. I tillegg vender jeg stadig tilbake til tekster fra pensum og bygger videre på disse. Jeg fortsatte å studere etter fullført master, blant annet ved å ta noen kurs på PhD-nivå ved siden av jobb. Mye av det jeg lærte på masteren, har jeg også kommet tilbake til på disse studiene. 

Hvilke tips har du til kommende studenter?

– Vi har alle ulike tilnærminger til det å studere. Men skal jeg gi et tips, må det være: les mye! Du starter med pensum fordi dette fungerer som en nøye utvalgt introduksjon til emnet, og ikke minst er det avgjørende for eksamen. Pensum er likevel som regel kun en liten dråpe i det store havet av vitenskapelige tekster. Er du ekstra interessert i et tema, eller noe som skaper debatt i klassen eller på arbeidsplassen, bør du bore deg dypere ned i materien ved å selv finne og lese vitenskapelige tekster. Denne fremgangsmåten kan du også bruke for å få gode ideer til masteroppgaven. 

 

Tor Erik Nyberg

Alder: 35

Kommer fra: Lardal

Bosted: Tønsberg

Studiet du tok: Master i tverrfaglig samfunnsvitenskap som nå er erstattet av Master i samfunnsanalyse

Når studerte du: 2011-2014 ved siden av jobb

Jobber som: Seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Tidligere har jeg jobbet i Nav Vestfold og Arbeiderpartiet