Utvidet horisonten med master i helsefremmende arbeid

Monica In Frovik. Foto

– Studiet har gitt meg en bred forståelse av samfunnet og individet i sammenheng. Det er høyst relevant for det jeg jobber med på så veldig mange måter, sier tidligere student Monica In Frovik.


Monica In Frovik tok master i helsefremmende arbeid (nå en studieretning i master i samfunn og helse) på deltid ved siden av jobben som seniorrådgiver på NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud. Hun er ergoterapeut og jobber med fagområdene bevegelse og arbeid; tilpasning av rullestoler, posisjonering, ergonomi, veiledning, rådgivning og tilrettelegging på arbeidsplasser.

– Hvordan opplevde du å kombinere jobb og studier?

– Det er lett å bli fanget av en «fagjobbhverdag-boble» og dermed stagnere på mange måter. Det var dette jeg var redd for at jeg var på vei til før jeg startet på studiet. Å studere og være i kontakt med et helt annet miljø enn på jobb, ga meg masse energi. Det var en berikelse å bli kjent med mange forskjellige mennesker med forskjellig bakgrunn og syn på alt mulig.

I masteravhandlingen sin tok hun for seg tilrettelegging på arbeidsplasser.

– I arbeidet med masteren fant jeg ut at det var forsket lite på dette området, og veldig mye mindre enn hva jeg trodde. Arbeidet med masteren gjorde at jeg ble enda bedre kjent med min egen jobb, på en annen måte enn tidligere. Det er absolutt å anbefale å forske på egen arbeidsplass, fordi jeg opplevde å utvide horisonten og synet på hva eget fag og fagutførelse har å si for den og de en utfører det for.

– Hva er det beste med helsefremmende arbeid?

– At det er skikkelig tverrfaglig! Mange av de jeg ble kjent med gjennom studiet hadde en helt annen fagbakgrunn enn meg. Det fine var at vi alle ble kjent med hvordan helsefremmende arbeid er viktig på alle områdene der mennesker lever. Studiet har gitt meg en bred forståelse av samfunnet og individet i sammenheng. Det er høyst relevant for det jeg jobber med på så veldig mange måter.

– Hvorfor vil du jobbe med helsefremmende arbeid?

– Jeg visste ikke da jeg søkte studiet, om jeg ville jobbe spesifikt med helsefremmende arbeid. Jeg så det heller som en utvikling av det jeg allerede jobbet med, med det faglige utgangspunktet jeg da hadde, og fremdeles har. Og det synes jeg fremdeles er ganske treffende.

– Hvorfor valgte du å studere ved USN?

– Det var viktig for meg at studiet hadde lang erfaring, slik at jeg kunne føle meg trygg på at dette var et godt og kompetent opplegg. Det var også viktig med fysisk nærhet til studiestedet.

– Hvordan opplevde du studietiden? 

– Jeg slet faglig det første året, og visste ikke helt om jeg skulle fortsette eller gi meg. Etter mange år i praksis, uten veldig mye videreutdanning, var det akademiske språket veldig fjernt for meg. Det tok derfor mye tid og krefter før jeg knakk koden, men de første eksamenene gikk så bra at jeg bestemte meg for å fortsette. Etter at jeg fikk mer struktur på studieteknikken og mestret verktøyene, ble resultatene over all forventning.

– Hvordan var kontakten med underviserne og fagmiljøet?

– Det var lett å få underviserne i tale når det var behov for det, og ikke bare når det var veiledning eller evalueringer. Jeg opplevde vel at studiet i seg selv var interessert i å få tilbakemeldinger for å hele tiden kunne utvikle seg. I mitt andre studieår vervet jeg meg som studenttillitsvalgt og studentrepresentant i de månedlige faggruppemøtene for instituttet. Her fikk jeg innblikk og lærte masse om hvordan alt er organisert innen akademia. Dette gjorde at jeg ble kjent med underviserne og veilederne på en annen arena, med et annet utgangspunkt.

–   Hvem vil du anbefale å ta Master i samfunn og helse – Helsefremmende arbeid?

– Dette studiet er for alle som jobber med mennesker, samfunn og organisasjoner. Jeg anbefaler det på det sterkeste.

– Hvilke tips har du til kommende studenter på Master i samfunn og helse – Helsefremmende arbeid?

– Les mye og kos deg med studiet! Vær streng med deg selv og finn en studierytme som passer deg og ditt liv. Det er viktig at det kommer på plass så fort som mulig. Bruk tiden med medstudentene godt, og finn ut hvordan de tenker og oppfatter faget. Det er viktig å kunne planlegge tiden en skal bruke, og være tro mot det. Det er også like viktig å planlegge fritiden: Det er utrolig viktig med fritid sammen med familie og venner, og det skal være uten dårlig samvittighet.

Navn: Monica In Frovik

Bosted: Våle

Studium: Master i samfunn og helse – Helsefremmende arbeid (2013-2017)

Jobber som: seniorrådgiver i NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud