Viviann studerte kulturledelse ved HSN og fikk drømmejobben som produsent!

Viviann Alme.foto
Viviann Alme jobber som produsent i Bergen Filharmoniske Orkester

Kulturstudiet passer for alle som liker å skape opplevelser for andre, men er Viviann som nå jobber som produsent i Bergen Filharmoniske Orkester.


Hvorfor valgte du å studere kulturledelse?

Jeg valgte studiet fordi jeg alltid har hatt interesse for kultur, da spesielt musikk. Jeg har siden 2003 drevet med festivalarrangering, og var veldig interessert i å fordype meg i det. Jeg ville få mer kompetanse innen det å arrangere konserter og festivaler.

Hva gjorde du før du studiene?

Etter videregående gikk jeg et år på Toneheim Folkehøykole. Deretter tok jeg et semester på universitetet i Cienfuegos på Cuba. Der tok jeg tok fagene spansk, latinamerikansk historie og cubansk film og litteratur.

Hva synes du om studiet?

For meg var studiet midt i blinken. Balansen mellom teoretiske og praktiske fag var veldig bra, og studiet var spennende, morsomt og utfordrende.

Hva var mest interessant og matnyttig ved studiet?

Vi fikk selv planlegge og gjennomføre konserter, utstillinger og seminarer. Det sitter jeg igjen med i dag som noe av det mest lærerike ved studiet.

Hvordan var sosiale miljøet på studiet?

Det sosiale miljøet var veldig bra på kulturstudiet. Nesten samtlige i klassen var også aktive som frivillige på Kroa i Bø eller i Bø Jazzklubb, noe som gjorde at vi var sammen både på skolen og i fritida. Dette gjorde at vi ble en veldig sammensveiset gjeng.

Hvordan var koblingen mot arbeidslivet under studiet?

Vi hadde ulike ekskursjoner i Telemark og til Oslo, hvor vi besøkte kulturinstitusjoner.

Hvordan var forholdet til lærerne / foreleserne?

Forholdet til lærerne tror jeg var helt unikt. Vi hadde lærere som gav rom for åpenhet, diskusjoner og å se ting på nye måter, noe som gjorde at terskelen var lav for å komme med ideer, tanker og refleksjoner. Dette tror jeg gjorde til at vi utviklet oss enormt som gode studenter.

Hvem tror du kulturstudiet passer for?

Jeg tror studiet passer for alle som liker å skape opplevelser for andre og som selv er glad i kultur.

Hvordan var overgangen fra studie til jobb?

Jeg var veldig heldig og fikk tidlig en relevant jobb. Jobbmarkedet innen kultur kan være vanskelig, og spesielt det å få en fast jobb. Jeg fikk en del ulike engasjementer i forskjellige kulturinstitusjoner, noe som gjorde at jeg følte meg enda bedre rustet for en fast jobb når den tid skulle komme.

Jobbet du målbevisst mot å kvalifisere deg mot jobben du nå har fått?

Jeg har hele tiden jobbet ganske målbevisst mot å bli produsent innen det klassiske feltet, og mange av de valgene jeg har tatt både før, under og etter studiet, har bidratt til at jeg er der jeg er i dag.

Hvilken nytte har du av studiet i den jobben du har nå?

Jeg har enorm nytte av det jeg lærte gjennom studiet. Balansen mellom teoretiske og praktiske fag speiler ganske bra jobben min nå.

Har du fått drømmejobben, eller ser du for deg en videre utvikling og karriere?

Jeg har absolutt fått drømmejobben! Selvsagt ser jeg alltid etter en videre utvikling innen mitt arbeid, men i min jobb føler jeg at jeg hele tiden får nye og større utfordringer og får dermed utvikle meg på den måten.

Navn: Viviann Alme

Alder: 31

Kommer fra: Sandane, Gloppen
Bosted: Bergen

Studiet du tok: Bachelor i kulturledelse

Når studerte du: 2007 – 2010

Jobber som: Produsent i Bergen Filharmoniske Orkester og Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester