Mikro- og nanosystemteknologi

Master i mikro- og nanosystemteknologi

Vestfold - Heltid

Løs konkrete problemer, jobb tett med næringslivet og bli en av de mest ettertraktede kandidatene nå morgendagens løsninger skal lages. Med en master i mikro- og nanosystemteknologi er det mange dører som vil åpne seg for deg.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Vestfold
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 7133
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: 15.04.2023 Kl. 23:59
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall semester: 4
 • Antall studieplasser: 15
Legg varsel i kalenderen min
Bilde fra nanoteknologilaben ved USN
Hva er nanoteknologi?
nanoteknologi
Hvorfor studere nanoteknologi og mikroteknologi ved USN
Ole Henrik Gusland er laboratoriesjef ved USN

For internasjonale søkere

Dette studieprogrammet har også åpent for internasjonale søkere. 50% av studieplassene er reservert for søkere med en norsk bachelorgrad. Av disse igjen er halvparten (25% av studieplassene) reservert for søkere som har en bachelorgrad i mikro- og nanosystemteknologi fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Kombiner studier med jobb

Dette studiet kan også tas som industrimaster, hvor du er ute i lønnet praksis mens du studerer.

Hvorfor mikro- og nanosystemteknologi?

Masterprogrammet er enestående i norsk sammenheng, og er en spennende og praktisk orientert masterutdanning for deg som er ingeniør eller har en bachelorgrad innen teknologi.

Studiet kom på 4. plass i studentenes kåring av beste masterprogram innen teknologi og naturvitenskap i studiebarometerundersøkelsen for 2018.

Programmet er knyttet til Institutt for Mikro og nanosystemteknologi, som er en av hjørnesteinene i den nasjonale satsingen innen mikro- og nanoteknologi (NorFab og NanoNetwork). Lokalisert på Bakkenteigen, mellom Horten og Tønsberg, finner du topp moderne laboratorier og renromsfasiliteter som står til din disposisjon. Samarbeidet med næringslivet i regionen er solid, og i forskningsparken på campusområdet har flere mikro- og nanoteknologibedrifter etablert seg de siste årene.

Vi tilbyr en masterutdanning i mikro- og nanosystemteknologi, som vil åpne dørene til spennende jobber innen et mangfold av bransjer.  Mikro- og nanoteknologi finner du i nær sagt alle fagfelt; elektronikk, medisin, romfart og petroleum er noen eksempler. Nettopp derfor er studiet tverrfaglig og inneholder elementer fra både elektronikk, mekanikk, fysikk, kjemi, matematikk, modellering og prosessering. Du vil lære hvordan komplette mikro- og nanosystemer designes, produseres og karakteriseres.

Underveis i studiet får du muligheten til å vise frem det du kan, sammen med andre ingeniørstudenter på studentmessen USNexpo.

Hva slags jobb får jeg?

Etter endt utdannelse i mikro- og nanosystemteknologi kan du jobbe i mangfoldet av mikro- og nanoteknologi, både i industrien, i akademia og hos forskningsinstitusjoner.

I bedrifter som utvikler og produserer mikroelektronikk og mikro- og nanosystemer kan du jobbe med produktutvikling, utvikling av produksjonsteknologi, produksjonsledelse, kvalitetsstyring og som prosjektleder.

Hos bedrifter som anvender mikro- og nanoteknologi kan du jobbe med forretningsutvikling, markedsføring og salg, prosjektledelse, forskning og utvikling og teknisk konsultasjon.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold:

Kontakt med arbeidslivet 

I løpet av studiet vil du bli med på besøk til elektronikk- og mikroteknologibedrifter i nærområdet, og eksperter fra industrien er inne som gjesteforelesere på utvalgte emner. Vi har et tett samarbeid med bedrifter og forskningsinstitusjoner og har til enhver tid ulike forskningsprosjekter i gang. Hovedprosjektet utføres i dette forskningssamarbeidet, og flere studenter får også tilbud om sommerjobb i en bedrift.

Videre utdanning

Etter endt masterutdanning kan du søke deg inn på doktorgradsprogram innen anvendte mikro- og nanosystemer eller på et annet doktorgradsprogram ved et universitet i Norge eller i utlandet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av mikro- og nanosystemteknologi i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2023 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2022 høst

warning Studiemodellen for "2023 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

Bachelorgrad (eller tilsvarende) innen mikro- og nanosystemteknologi, elektronikk, maskinteknikk, kjemi, bioteknologi, fysikk, materialteknologi eller andre nært beslektede områder, som minimum består av 120 studiepoeng (ECTS) relevant for programmet. Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre og dekke språkkravene i engelsk.

I tillegg må du ha:

 • matematikk tilsvarende bacheloremnet matematikk 3,
 • grunnleggende analogteknikk.

Om du har fullført grunnutdanning, men mangler emnene matematikk 3 og/eller analogteknikk, kan du få betinget opptak. Dette gjelder kun der det er færre søkere enn antall studieplasser. Faget du mangler må bestås ved første mulige anledning og senest innen ett år.

Viktig informasjon om opptak for deg som søker med en bachelorgrad tatt utenfor Norden.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Legg varsel i kalenderen min

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Deltid
Høst 2023