info
Lyst til å besøke universitetet? I november kan du besøke tre av våre studiesteder. Bli med på åpen dag!

Master i mikro- og nanosystemteknologi

Vestfold - Heltid

Løs konkrete problemer, jobb tett med næringslivet og bli en ettertraktet kandidat som kan levere løsninger for fremtidens behov. Med en master i mikro- og nanosystemteknologi åpnes mange karrieredører for deg.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Vestfold
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 7133
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: 15.04.2024
 • Oppstart: Høst 2024
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall semester: 4
 • Antall studieplasser: 15
Minn meg på søknadsfrist
Bilde av student på mikro-nano

For internasjonale søkere

Dette studieprogrammet har også åpent for internasjonale søkere. 50 prosent av studieplassene er reservert for søkere med en norsk bachelorgrad. Av disse er halvparten (25 prosent av studieplassene) reservert for søkere som har en bachelorgrad i mikro- og nanosystemteknologi fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Kombiner studier med jobb

Dette studiet kan også tas som industrimaster hvor du er ute i lønnet jobb mens du studerer.

Sivilingeniør

Dette studiet kvalifiserer deg for tittelen sivilingeniør.

keyboard_backspace Dette er forskjellen på ingeniør og sivilingeniør

Hvorfor mikro- og nanosystemteknologi?

Masterprogrammet er enestående i norsk sammenheng, en spennende og praktisk orientert masterutdanning for deg som er ingeniør eller har en bachelorgrad innen teknologi.

Programmet er knyttet til Institutt for mikrosystemer, som er en av hjørnesteinene i den nasjonale satsingen innen mikro- og nanoteknologi (NorFab og NanoNetwork). Campus Vestfold ligger mellom Horten og Tønsberg hvor du finner topp moderne laboratorier og renromsfasiliteter til din disposisjon.

Vi samarbeider tett med arbeidslivet i regionen, og flere mikro- og nanoteknologibedrifter holder til i Forskningsparken på campus.

Master i mikro- og nanosystemteknologi vil åpne dørene til spennende jobber innen et mangfold av bransjer. Mikro- og nanoteknologi finner du i nær sagt alle fagfelt – elektronikk, medisin, romfart og petroleum er noen eksempler. Nettopp derfor er studiet tverrfaglig og inneholder elementer fra både elektronikk, mekanikk, fysikk, kjemi, matematikk, modellering og prosessering. Du vil lære hvordan komplette mikro- og nanosystemer designes, produseres og karakteriseres.

Underveis i studiet får du muligheten til å vise frem det du kan sammen med andre ingeniørstudenter på studentmessen USNexpo. Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold.

Hva slags jobb får du?

Etter endt utdannelse i mikro- og nanosystemteknologi, kan du jobbe i mangfoldet av mikro- og nanoteknologi, både i industrien, akademia og hos forskningsinstitusjoner.

I bedrifter som utvikler og produserer mikroelektronikk og mikro- og nanosystemer kan du jobbe med:

 • produktutvikling
 • utvikling av produksjonsteknologi
 • produksjonsledelse
 • kvalitetsstyring
 • prosjektledelse

Hos bedrifter som anvender mikro- og nanoteknologi kan du jobbe med:

 • forretningsutvikling
 • markedsføring og salg
 • prosjektledelse
 • forskning og utvikling
 • teknisk konsultasjon

NIFUs kandidatundersøkelse viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet 

I løpet av studiet får du besøke elektronikk- og mikroteknologibedrifter i nærområdet, og eksperter fra industrien er gjesteforelesere på utvalgte emner. 

Vi samarbeider tett med bedrifter og forskningsinstitusjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Fagmiljøet til studieprogrammet har stor forskningsaktivitet, og masteroppgaver er ofte knyttet til et forskningsprosjekt eller gjøres i samarbeid med en bedrift.

God kopling til og mulighet for nettverking med industrien gjør at flere av studentene våre får tilbud om deltidsjobb underveis i studiet.

Videre utdanningsmuligheter

Etter endt masterutdanning, er du kvalifisert til å til å søke doktorgradsstudiet i teknologi ved USN. Du kan også søke doktorgradsstudier ved andre universiteter i Norge eller utlandet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av mikro- og nanosystemteknologi i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2024 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2023 høst

warning Studiemodellen for "2024 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

Fullført og bestått bachelor i ingeniørfag, basert på nasjonal rammeplan, innen mikro- og nanosystemteknologi, elektronikk, elektro-automasjon, mekatronikk, maskinteknikk, kjemi, bioteknologi eller materialteknologi. Andre nært beslektede områder kan også kvalifisere, forutsatt at de inneholder minst 120 studiepoeng som er relevant for programmet. 

For alle søkere, kreves også følgende: 

 • Minst 25 studiepoeng i matematikk
 • Minst 5 studiepoeng i statistikk
 • Minst 7,5 studiepoeng i fysikk
 • Minst 5 studiepoeng i elektriske kretser
 • Karaktersnitt på minst C eller bedre
 • Du må oppfylle språkkravene i engelsk
   

Dersom du har fullført grunnutdanning, men mangler tilstrekkelig matematikk og/eller elektriske kretser, kan du få betinget opptak etter forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge

Poenggrenser ved forrige opptak:

Minn meg på søknadsfrist

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Deltid
Ikke fastsatt