Regnskap og revisjon (næringsmaster)

Næringsmaster i regnskap og revisjon

Ringerike - Deltid

Ta en master i regnskap og revisjon, med lønn i studietiden! Denne nye næringsmasteren kombinerer 50% jobb med mastergrad over tre år.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Ringerike
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 8141
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: 15.03.2023 Kl. 23:59
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser: 30
Legg varsel i kalenderen min

Hva er næringsmaster?

Næringsmaster er et 3-årig masterprogram der du jobber 50% samtidig som du tar en mastergrad over tre år. Dette er den eneste næringsmasteren i Norge innen fagretningen regnskap og revisjon. USN har lang erfaring med å tilby denne typen masterutdanning.

Hvorfor master i regnskap og revisjon?

Enten du allerede er i jobb eller er ferdig med en bachelor, vil denne masteren være et godt valg. Du får solid og oppdatert kunnskap gjennom den spesielle vekslingen mellom jobb og utdanning. I studiet vil du tilegne deg gode og avanserte fagkunnskaper innen regnskap, revisjon, skatt og foretaksrett. Masterstudiet i regnskap og revisjon gjennomføres i henhold til gjeldende lovregulering for revisjonsprofesjonen.

Hva slags jobb får du?

Master i regnskap og revisjon er først og fremst tiltenkt deg som søker en karriere i revisjons- og regnskapsførerbransjen. Studieprogrammet er også relevant for deg som ønsker en karriere innen rådgivning, bank, finans eller som ansatt i en økonomi- eller regnskapsavdeling. Studiet oppfyller utdanningskravet for tildeling av tittelen statsautorisert revisor. Det oppfyller også utdanningskravet som er foreslått for tildeling av den nye tittelen statsautorisert regnskapsfører.

Benjamin får lønn og arbeidserfaring mens han tar regnskapsmaster

Benjamin From har allerede ansvar for egne kunder i det internasjonale selskapet BDO, mens han tar næringsmaster i regnskap og revisjon. Studiet er tilpasset arbeidshverdagen.

Kontakt med arbeidslivet

Gjennom næringsmasterkonseptet får du relevant praksis gjennom hele studietiden. Du er ansatt 50% i et regnskapsførerforetak, et revisjonsselskap eller hos en annen godkjent bedrift, parallelt med studiene. Dermed får du uvurderlig erfaring, inntekt og et nettverk som vil være der når du er ferdig med studiet. Du får muligheten til å jobbe med det du faktisk studerer, og du blir rustet til å møte behovene i bransjen.

Dette lærer du på master i regnskap og revisjon

Master i regnskap og revisjon er både en teoretisk og profesjonsrettet utdanning.

Studiet gir deg kompetanse og ferdigheter som er særlig relevant for revisors og regnskapsførers profesjonsutøvelse. Det gir en avansert og spesialisert innsikt i finansregnskap, revisjon, verdsettelse, skatterett og foretaksrett. Mye av profesjonsutøvelsen bygger på en kombinasjon av etterfølgelse av rettsregler og bruk av økonomifaglig kompetanse. Denne tverrfagligheten mellom juss og bedriftsøkonomi preger studiet.

Digitalisering påvirker både regnskap og revisjon i stor grad. Studiet hjelper deg som student til å kunne forholde deg kritisk til innsamling, gjennomføring, tolkning og bruk av dataanalyser.

I tillegg til faglig dybde innen regnskap og revisjon, gir studiet deg bred kompetanse i mer generelle bedriftsøkonomiske eller ledelsesorienterte fag.

Valgemner (med forbehold om endringer):

Vestfold:

 • Innovasjon- ledelse av innovasjonsprosesser (7,5 stp - høst)
 • Kvantitativ analyse (7,5 stp - vår)
 • Digitalisering og samfunn (7,5 stp - høst)
 • Bærekraft (7,5 stp - høst, under utarbeidelse) 

Ringerike:

 • BED4010 Management Control Systems (7,5 stp - høst)
 • STR4000 Strategi (7,5 stp - høst)
 • MIS402 Digital Business Development (7,5 stp - høst)
 • MIS401 Emerging Trends in IS (7,5 stp - høst)

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer til opptak på relevante ph.d.-programmer i Norge og i utlandet.

Søkere med mastergrad

Søkere som allerede har oppnådd mastergrad, for eksempel master i økonomi og ledelse og master i økonomi og administrasjon, vil etter søknad kunne få innpass for inntil 60 studiepoeng, herunder avlagt masteroppgave. Innpass for masteroppgaven betinger at tema i masteroppgaven er innenfor relevante fagområder i forhold til regnskap og revisjon. Med innpass på 60 studiepoeng vil studiet i regnskap og revisjon kunne gjennomføres på 1 1/2 år.  Søkere som ønsker innpass søker ordinært, men krysser av for tidligere oppnådd mastergrad i vedlegg til søknad, se skjema under. 

Skaff deg internasjonal erfaring

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2023 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2022 høst

Opptakskrav

 • Fullført bachelorgrad (180 studiepoeng) med minst 120 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag, og oppfylle minimumskrav for Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) fastsatt av UHR-ØA (PDF). Søkere som enten oppfyller ny eller gammel BØA-plan tilfredsstiller dette opptakskravet. 
 • Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre.
 • Søkere må bli tilbudt en jobb i et regnskapsførerforetak, et revisjonsselskap eller hos en annen godkjent bedrift. USN skaffer bedriftsplasser gjennom sine partnerbedrifter.

Viktig informasjon om opptak for deg som søker med en bachelorgrad tatt utenfor Norden.

Dokumentasjonskrav for opptak til næringsmaster

 • Du må laste opp vitnemål og karakterutskrift (selv om du er student ved USN), slik at vi kan sende dokumentene dine videre til våre samarbeidspartnere før intervjurundene
 • Motivasjonsbrev/åpen søknad for midlertidig stilling
 • Relevante arbeidsattester
 • CV
 • Du må fylle ut og legge ved et eget skjema i søknaden din: Vedlegg til søknad

Aktuelle søkere blir innkalt til å gjennomføre intervjurunder med aktuelle bedrifter.

Annen viktig informasjon

 • Ta kontakt med bedriftskoordinator ved eventuell interesse for partnerskapsavtaler for opptaket i 2022. 
 • Det er ikke mulig å få betinget opptak til næringsmaster dersom du har fullført utdanningen din og likevel mangler fag for å dekke opptakskravene. Du som skal fullføre utdanningen din det vårsemester du søker kan få betinget tilbud om studieplass.
 • Vi har et begrenset antall plasser på næringsmasterprogrammet, og det kan bli konkurranse om plassen.
 • Søkere uten oppholdstillatelse som gir grunnlag for varig opphold, vil ikke bli innkalt til intervju. Dette er grunnet i at studiet ikke gir visum/Please note that applicants without permanent residence permit will not be considered for an interview, as the industry master doesn't qualify for a visa. 

 

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle kvalifiserte fikk plass
Merk at opptak til næringsmaster forutsetter at du oppfyller opptakskravene til studiet samt blir tilbudt jobb hos en av våre bedriftspartnere.
Legg varsel i kalenderen min

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Deltid
Høst 2024