Students from our master programme

Masteremner i synspedagogikk og synsrehabilitering

Få spesialkompetanse til å hjelpe synshemmede i alle aldre med hverdagsmestring og inkludering i samfunnet. Vi gir deg nå muligheten til å ta enkeltemner fra dette programmet uten å ta hele masteren.

Velg emne

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Kongsberg
Samlingsbasert
Deltid
Ikke fastsatt
Kongsberg og Gøteborg
Samlingsbasert
Deltid
Vår 2024

Videre utdanningsmuligheter 

Forutsatt at du avlegger eksamen i fordypingsemnet, kan du senere bygge videre til en full master i synspedagogikk og synsrehabilitering. Merk at bestått eksamen på en eller flere moduler ikke gir studieplass på masterprogrammene. Dersom du senere ønsker å få en full mastergrad, må du søke opptak til masterstudiet og søke innpassing av avlagte eksamener etter at du eventuelt har fått opptak på programmet.