Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen (ALP) er et samhandlingsverktøy for å administrere studentpraksis. 

ALP er et verktøy for både ansatte, studenter og praksissteder, men bruken av portalen vil være forskjellig.

 

Logg inn i arbeidslivsportalen