Krav og vilkår for industrimasterprogram

Hva er kravet for å bli en partnerbedrift?

Våre verdier

 • I USN Industriakademi skal studentens og industriens behov fremmes
 • USN Industriakademi bygger på høy grad av interaksjon med industrien og bedrifter
 • I USN Industriakademi skal de ansatte være i stand til å møte krevende industri/bedrifter og jobbe frem gode og unike resultater i sammen
 • USN søker både industri-  og akademisk kompetanse hos ansatte
 • Virkelig case fra den enkelte student og bedrift tas med inn i klasserommet

Program under planlegging

 • Regnskap og revisjon
 • Samfunnsanalyse
 • Management Information Systems
 • Computer Science

Vilkår for industrimasterstudenter

 • Arbeidsavtale;  minimum 50% arbeid
 • 3-års midlertid ansettelse
 • Betalt arbeid
 • Jobber som ordinær ansatt
 • Trepartsavtale: student-bedrift-USN
 • Samlingsbasert undervisningen

Hva er kravet for å bli en partnerbedrift?

Avtale med USN om at minimum en industrimasterstudent starter i bedriften hvert år. For mindre bedrifter; en student inn i programmet hvert tredje år. 

Krav til studenter

 1. Bachelorgrad i en relevant disiplin til studieprogrammet
 2. Bli valgt av en bedrift etter å ha blitt intervjuet (alternativt bringe inn en ny bedrift i programmet selv).

Universitetet arrangerer to intervjudager for alle partnerbedriftene i april.