Python-programmering for beregninger

Python-programmering for beregninger

Nettstudier - Deltid

Emnet gir en innføring i ingeniørfaglige og tekniske beregninger med Python.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Nettstudier
 • Studieopplegg: Nettbasert
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Kostnader: Gratis. Finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDIR).
 • Studiepoeng: 5
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Oppstart: Vår 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 1
 • Antall studieplasser: 50

Målgruppe og opptak

Tilbudet er rettet mot personell innen elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen som vil lære å bruke Python-programmering til ingeniørfaglige og tekniske beregninger. Du trenger ikke kunne programmering på forhånd. Et tilsvarende emne ble undervist våren 2021, og deltakerne ga da emnet score 4,6 av 5. (Emnet ble undervist også våren 2022.)

Emnet er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDIR) gjennom Bransjeprogrammet for elektro-, automasjon-, kraft- og fornybarnæringen.

Maksimalt antall deltakere er 50. Kurset vil bli avlyst ved for få påmeldte. Beslutning om ev. avlysning tas så snart som mulig etter søknadsfristens utløp.

Dette lærer du

Du får kunnskaper om:

 • To populære programmeringsmiljøer: Spyder og Jupyter Notebook

 • Variabler og datatyper  (tall, tekst, logiske variable, lister, arrayer, tupler)

 • Plotting av data

 • Programmering av egne funksjoner

 • Testing og feilsøking av egen kode

 • Betinget programløp med if-else-betingelser

 • Repetert programløp med for-løkker og while-løkker

 • Lesing og skriving av fildata (numeriske data i txt-filer og Excel-filer)

 • Anvendelse av programmering til optimering ("finne beste løsning"), bl.a. å finne stigningstallet og konstanleddet til en rett linje slik at linjen representerer gitte data (observasjoner) på beste måte.

Du får ferdigheter i å bruke denne kunnskapen i praktisk programmering.

Emnet forutsetter en studieinnsats på ca 135 timer (som er iht. USNs standard på 27 timers innsats pr. studiepoeng).

Undervisning

 • Nettbaserte forelesninger i Zoom, altså ingen fysiske samlinger. Forelesningene varer i 3 undervisningstimer, dvs. 3 x 45 minutter, med 15 minutter pause i mellom. Forelesninger tas opp på video og publiseres i læringsplattformen Canvas samme dag. Det er frivillig deltakelse på forelesningene.

 • Forelesningsplan: Kl. 1815 - 2100 følgende mandager:

  • Mandag 13.3 2023

  • Mandag 27.3

  • Mandag 17.4

  • Mandag 8.5

  • Mandag 22.5

 • Øvinger med tilgjengelige løsningsforslag. Øvingene er frivillige. Nettbaserte veiledningstimer i Zoom torsdager kl 1815 - 2000 hver uke.

 • To obligatoriske arbeidskrav, som er oppgaver som skal leveres inn for vurdering.

 • En obligatorisk individuell prosjektoppgave. Innlevering innen kl. 21 fredag 2.6 2023. Prosjektets problemstilling kan ta utgangspunkt i din egen jobbsituasjon, eller du kan arbeide med en problemstilling som lik for alle og definert av emnets lærere.

Deltakerne får tilgang til Canvas før emnets oppstart.

(Tidene angitt ovenfor er med forbehold om endringer.)

Vurdering

 • Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

 • Prosjektoppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent.

 • Avsluttende digital hjemmeeksamen vurderes til bestått/ikke bestått. Eksamendato (med forbehold om endring av dato): Kl. 09-12 fredag 9.6 2023.

 • Emnet som helhet er bestått dersom både arbeidskravene og prosjektoppgaven er godkjente og eksamen er bestått.

Undervisningsmateriell

 • Powerpoint-filer til hver forelesning (tilgjengelige i Canvas)
 • Videoopptak av forelesninger (tilgjengelige i Canvas)

 • Støttelitteratur (emnet forutsetter ikke at en har boken): Læreboken Python for realfag av Haugen og Lysaker, 2. utgave, Fagbokforlaget, 2021. Boken fins både som papirbok og som e-bok.

Det forutsettes at du har en PC der du har installert Anaconda-distribusjonen av Python-verktøy (https://www.anaconda.com/products/individual). Anaconda fins for ulike plattformer (Windows, Mac, Linux). Du trenger ikke installere noen annen Python-programvare enn Anaconda-distribusjonen for dette emnet.


Det tas forbehold om mindre endringer i undervisningsplanen før oppstart.

 

Opptakskrav

Krav om norsk-kompetanse:

 • Norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
 • Norskprøvene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) med minst B2 i alle fire ferdigheter
 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Test i norsk – høyere nivå, skriftlig og muntlig (Bergenstesten) med resultat "Bestått" på begge prøver
  Har du tatt den skriftlige testen før høsten 2009, må du ha minst 450 poeng. Har du tatt den muntlige testen før høsten 2009, må du ha minst 500 poeng.