Relevante fagbrev byggingeniør – Konstruksjon og byggdesign/Plan og infrastruktur

Fagbrevet må bygge på relevant toårig yrkesfaglig utdanning og læretid i bedrift for at du skal være kvalifisert for opptak via Y-veien. Har du fagbrev som ikke er oppgitt i tabellen, må du vurderes individuelt.


Fagbrev etter Kunnskapsløftet (2006)

Fagbrev før Kunnskapsløftet

Fagbrev fra utdanningsprogrammet
Bygg- og anleggsteknikk

Fagbrev fra utdanningsprogrammet
Bygg og tekniske byggfag

Anleggsteknikk:

 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Asfaltfaget
 • Banemontørfaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Vei- og anleggsfaget

Byggteknikk:

 • Betongfaget
 • Murerfaget
 • Stillasbyggerfaget
 • Tømrerfaget
 • Byggdrifterfag

Klima, energi og miljøteknikk:

 • Rørleggerfaget
 • Tak- og membrantekkerfag
 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Treteknikk:

 • Limtreproduksjonsfaget
 • Trelastfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget

Byggfag:

 • Murer
 • Vei- og anleggsfaget (armeringsfaget, betongarbeiderfaget, betongindustrifaget, forskalingsfaget)
 • Tømrer (industriell treproduksjon og tømrerfaget)

Tekniske byggfag:

 • Kart og oppmåling - krever minst 1 års praksis etter fagbrev
 • Rørfag
 • Teknisk tegning - krever minst 1 år praksis etter fagbrev
 • Tømrerfaget