Vis studievalg

Informasjon om opptak

Opptakskravet for det enkelte studiet står beskrevet på studietilbudssiden for studiet du ønsker å søke.

Fra 1. januar 2018 vil det innføres ny forskrift om opptak ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Dette vil kunne medføre endringer i informasjonen på disse sidene.