Begrunnelse og klage på opptak

Hvordan gå frem for å få informasjon, begrunnelse og klageadgang ved opptak til USN.


Noe du lurer på? Mangler ved søknaden din?

Du kan alltid kontakte saksbehandler før og etter opptaket om søknaden din. Dette er den raskeste måten å få informasjon på.

 • Send e-post til opptak@usn.no (gjelder kun ved opptak, ikke karakter)
 • Ring oss på 31 00 80 00, kl.10.00 - 12.30

Formell begrunnelse ved vedtak om opptak

Svar på søknad om opptak til studier er et formelt enkeltvedtak som man kan klage på, i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser, kapittel VI om klage og omgjøring. 

Svar på søknad om opptak blir gitt uten at du får samtidig begrunnelse. Det betyr at du ikke kan sende formell klage før du har fått en formell begrunnelse. En begrunnelse innebærer at du får en forklaring av regelverket som ligger bak behandlingen av søknaden din. I tillegg vil vi beskrive hvordan søknaden din er saksbehandlet.

Hvis du fortsatt er uenig i vedtaket etter at du har fått en formell begrunnelse, kan du sende inn formell klage.

Trinnene i en formell klageprosedyre, gjerne etter at du har tatt kontakt med saksbehandler for å få informasjon og uformell vurdering av saken din, er da slik:

 1. Du sender krav om formell begrunnelse på vedtak om opptak innen tre uker. Dette gjøres gjennom dette nettskjemaet (klikk her). NB: Dette skjemaet skal ikke benyttes ved klage på karaktersetting ved eksamen m.m., se nederst i artikkelen om dette!
 2. USN gir deretter en formell begrunnelse for hvordan søknaden din er saksbehandlet,med henvisning til relevante bestemmelser. 
 3. Du kan opprettholde klagen din etter å ha lest begrunnelsen. Ny klagefrist er tre uker etter at du mottok begrunnelsen. Saken sendes da lokal eller nasjonal klagenemd for behandling. En slik behandling vil kunne skje etter studiestart.

Om klageadgang ved opptak til USN

Du kan klage på vedtak som gjelder søknad om opptak til studier, jf. forvaltningsloven § 28-32.

 • Fristen for å klage er tre uker fra svaret på søknaden din blir gjort tilgjengelig for deg
 • Oppgi søkernummer for å identifisere deg
 • Du må oppgi hvilket vedtak du klager over og endringen du ønsker
 • Du bør også nevne de grunner klagen støtter seg til
 • Klage sendes enten elektronisk eller på papir
 • Klagenemda får oversendt klagen som inneholder alle dokumentene i saken
 • Klagenemndas avgjørelse er endelig

Begrunnelse på karaktersetting ved eksamen

Gjelder det begrunnelse for karaktersetting på eksamen eller innlevering? Se egen side om dette.