Poengberegning, forkurs

Hovedtrekk ved poengberegning ved opptak til forkurs for ingeniør og sivilingeniørutdanning.


Kvote A (yrkesfag)

Kvote A er for deg med bestått Vg1 og Vg2 fra yrkesfaglige studieretninger.

Poeng: Karaktersnittet fra kompetansebeviset/vitnemålet ganges med 10. De gis tre poeng for bestått fagbrev. 

Kvote B (praksis)

Kvote B er for deg med med bestått grunnskole + fem år med praksis og/eller utdanning. (Oppfyller du krav til kvote A eller C kan du ikke delta i kvote B)

I kvote B får du ikke poeng, men vurderes skjønnsmessig i forhold til din samlede kompetanse.

Kvote C (generell studiekompetanse)

Kvote C er for deg med generell studiekompetanse. Du poengberegnes tilsvarende reglene for ordinær kvote i Samordna opptak. I tillegg gis det tre poeng for bestått fagbrev.

Har du/får du generell studiekompetanse anbefales det sterkt at du leser om tilbudene Realfagskurs og TRES.

Fordeling mellom kvotene

Søker i kvote A prioriteres foran søkere i kvote C. Søkere i kvote B vurderes ut i fra en skjønnsmessig nivåvurdering i forhold til søkere i andre kvoter.