Poengberegning, TRES

TRES søkes via lokal Søknadsweb, men opptaket følger likevel reglene for poengberegning i Samordna opptak.

Viktig unntak!

Siden oppstart på TRES er i juni må opptaket kjøres i mai. Tar du videregående utdanning som ikke er avsluttet i det du søker så konkurrerer du med resultatene fra sist høst og tidligere. Du  du laste opp resultatene du har så langt. Les mer om betinget tilbud.