Poengberegning, TRES

TRES søkes via lokal Søknadsweb, men opptaket følger likevel reglene for poengberegning i Samordna opptak.

Viktig unntak!

Siden oppstart på TRES er i juni må opptaket kjøres i mai. Tar du videregående utdanning som ikke er avsluttet når du søker, konkurrerer du med resultatene fra VG1, VG2 og resultater til og med desember for VG3. Du laste opp terminkarakterutskrift/utskrift av eksamensprotokoll for fagene for å delta i opptaket.

Les mer om betinget tilbud.