Reservert studieplass

Reservert studieplass er aktuelt for deg som av tungtveiende grunner som sykdom, fødsel eller innkalling til førstegangstjeneste ikke kan begynne på studiet du har kommet inn på. Du søker da om å få utsatt studieplassen din inntil to år fram i tid. Fristen for å søke reservert studieplass er tre uker etter at du fikk tilbud om opptak.

Oppsigelsestid på jobb, eller endret arbeidssituasjon som gjør at du ikke får studert likevel, er ikke grunnlag for å få reservert studieplass. Hvis du mistenker at dette kan bli tilfelle kan du søke om tidlig opptak, så får du avklart dette tidligere.

Slik søker du reservert studieplass

For å kunne søke reservert studieplass må du først takke ja til plassen du har fått tildelt. Deretter sender du oss en e-post til opptak@usn.no hvor du skriver at du ønsker reservert studieplass, hvilket grunnlag du ønsker det på, og derretter sender du dokumentasjon som støtter søknaden din pr. post til USN. Dette må du gjøre senest tre uker etter at du fikk tilbud om studieplass.

Dokumenter per post kan sendes til:

Universitetet i Sørøst-Norge
Seksjon for opptak
Postboks 235
3603 Kongsberg

Dokumentasjon som støtter søknaden din kan være for eksempel:

  • innkalling til militærtjeneste
  • legeerklæring på sykdom eller graviditet

Dersom du allerede fikk reservert studieplassen din i fjor, kan du ikke reservere denne på ny.

Du må søke på studiet på ny neste studieår for å få beholde studieplassen. Legg ved brev/e-post om reservert studieplass når du søker.

Dersom du har fått reservert studieplassen din i to år, har du den plassen kun om to år. Det vil si at dersom du ønsker å begynne på studiet etter ett år istedet, kan du ikke bruke den reserverte studieplassen din. Da må du søke deg inn på studiet på vanlig måte.

Her kan du lese mer om reservert studieplass gjennom Samordna Opptak.

Slik søker du permisjon

Etter studiestart er det ikke mulig å søke om reservert studieplass. Hvis du ikke kan fortsette dine studier, så har du mulighet til å søke om permisjon. Søknad om permisjon sendes formelt til Universitetet i Sørøst-Norge v/fakultetet som du tilhører.