Jeg avslutter utdanning til våren, hva gjør jeg da?

Dersom du har søkt via Samordna Opptak, må du ettersende vitnemål eller kompetansebevis innen 1. juli.

Dersom du har søkt via Søknadsweb, vil du antakelig få svar på søknaden din før du har fullført vårsemesteret. Selv om du ennå ikke har avsluttet kvalifiserende utdanning får du svar på din søknad. Du har frist frem til den 1. juli til å dokumentere betingelsen som er oppgitt i eposten du mottar med resultat av opptaket. Du blir i mai foreløpig rangert på bakgrunn av resultater fullført til og med forrige høstsemester. Står du på venteliste vil din poengsum bli justert i juli på bakgrunn av resultatene av fullført utdanning. Det samme vil gjelde for søkere som avslutter utdanning som vil gi tilleggspoeng, står du på venteliste justerer vi poengsummen din.