Jeg står på venteliste, hva nå?

Du har kommet på venteliste fordi vi hadde flere kvalifiserte søkere enn vi hadde studieplasser. Du kan takke ja til å stå på venteliste og samtidig takke ja til tilbud om studieplass på lavere prioritet.

Det er viktig at du forstår konsekvensen av å takke ja til venteliste dersom du har takket ja til et tilbud på lavere prioritet: 

Får du tilbud på et studium du har stått på venteliste på, vil et eventuelt tilbud du har fra før falle bort, selv om du har takket ja til det. Dette gjelder selv om du ikke takker ja til det nye tilbudet. Det betyr at du mister den plassen du hadde på lavere prioritet. Dersom du ikke lenger ønsker å bytte studium, men vil ha plassen du har fått på lavere prioritet, må du logge inn på søknaden din og takke nei til å stå på venteliste.

Spesielt for ventelister i Søknadsweb

Plasseringen du får oppgitt i mai-opptaket er en foreløpig plassering og du vil kunne oppleve å gå nedover på listen. Alle ventelister vil bli justert for resultater som kommer inn for søkere som avslutter sin utdanning i vårsemesteret før opptak, dette er årsaken til endringene som kan komme. Endelige ventelister vil være tilgjengelig 10. juli. Ventelisteplasseringer vil bli fortløpende oppdatert og synlig i SøknadsWeb, og vi oppgir ikke disse på telefon og e-post.