Betinget tilbud i lokalt opptak

Dersom du ikke er ferdig med din kvalifiserende utdanning, vil du kunne få et betinget tilbud.


Hvis du ikke har fullført din kvalifiserende utdanning ved søknadstidpunktet så søker du automatisk om et betinget tilbud.

Krav til dokumentasjon:

  • Forkurs/realfagskurs/Tres: Alt fra videregående + halvårsvurdering høstsemesteret.                         
  • Masterstudier og videreutdanninger: All dokumentasjon til og med høstsemesteret før søking.

Hvilken dokumentasjon vi godkjenner finner du under dokumentasjon.

Poengberegning:

  1. Du konkurrerer med poengsum på resultat oppnådd til og med høstsemesteret før søking.
  2. Karakterer som oppnås i det siste vårsemesteret vil bli tatt med i beregningen når disse foreligger.


Har du søkt på et studieprogram som krever karakter C eller bedre?
Søkere som avslutter utdanning i vårsemesteret og som ikke har C snitt ved utregning av vektet snitt på resultater til og med høstsemesteret før søking, kan bli kvalifisert i hovedopptaket.  Det betyr at du har mulighet til å oppfylle C-kravet når dine resultater fra vårsemesteret foreligger.

Søkere som får betinget tilbud må innen 1. juli dokumentere:
1. Fullført og bestått utdanning
2. C snitt (til de studieprogrammene hvor dette er et krav).