Vis studievalg

Betinget tilbud i lokalt opptak

Alle søkere som avslutter kvalifiserende utdanning innen 1. juli i kan få betinget tilbud.


NB! Endringer rundt vårt regelverk for betinget opptak i 2017 vil komme. Siden oppdateres så snart dette er på plass.

Hvis du ikke har fullført din kvalifiserende utdanning ved søknadstidpunktet så søker du automatisk om et betinget tilbud. Du må da oppfylle betingelsene under for å få beholde plassen din.

Krav til dokumentasjon:

  • Forkurs/realfagskurs/Tres: Alt fra videregående + halvårsvurdering høstsemesteret.                         
  • Masterstudier og videreutdanninger: All dokumentasjon tom høstsemesteret.

Hvilken dokumentasjon vi godkjenner finner du under dokumentasjon.

Poengberegning:

  1. Du konkurrerer med poengsum på resultat oppnådd til og med høstsemesteret.
  2. Vi gjør ikke en ny omregning av din poengsum når resultatene fra våren foreligger. Det betyr at du konkurrerer med resultatene du har når opptaket kjøres.


Har du søkt på et studieprogram som krever karakter C eller bedre?
Søkere som avslutter utdanning vår 2017 og som ikke har C snitt ved utregning av vektet snitt på resultater til og med høst 2016, kan bli kvalifisert i hovedopptaket.  Det betyr at du har mulighet til å oppfylle C-kravet når dine resultater fra vårsemesteret foreligger.

Søkere som får betinget tilbud må innen 1. juli dokumentere:
1. Fullført og bestått utdanning
2. C snitt (til de studieprogrammene hvor dette er et krav).