Vis studievalg

Dokumentasjon

Når du søker om opptak til studier ved Høgskolen i Sørøst-Norge er du selv ansvarlig for at vi mottar tilstrekkelig og riktig dokumentasjon i tide. Vi ber om at du laster opp dokumentene i PDF eller JPG.


Søknad om opptak til bachelor, lærer- og årsstudier:

 

Søknad om opptak til Master og videreutdanninger

All dokumentasjon lastes opp på SøknadsWeb under «mine dokumenter», som PDF, JPG eller GIF. Andre formater slik som blant annet WORD og ZIP godtas ikke og blir heller ikke åpnet på grunn faren for virus.

 • Høyere utdanning skal dokumenteres med vitnemål for fullført utdanning eller karakterutskrift, utstedt av studiestedet. Noe annet godtas ikke.
 • Du trenger kun å laste opp praksis dersom det er en del av opptakskravet. Informasjon om opptakskravet finner du på studietilbudssiden.
 • For studier med krav til praksis kan det gis poeng for relevant praksis utover minstekravet for opptak. Vi anbefaler derfor å laste opp all relevant yrkespraksis når du søker på slike studier. Praksis skal dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver, ligningskontor eller annen offentlig myndighet. Attesten må opplyse om startdato, sluttdato og stillingsprosent. Deltidsarbeid angis i timer pr. uke eller prosent av hel stilling. For studier som krever relevant praksis må arbeidsoppgaver være beskrevet i attesten.
 • Ved opptak til studier hvor opptakskravet krever en fullført grad eller fordypning, skal vitnemålet vise oppnådd grad og gjerne hva som er fordypningen. Dette gjelder spesielt hvis du har mer enn 180 studiepoeng.
 • Hvis du avslutter utdanning i vårsemesteret, skal du laste opp dokumentasjon for utdanning du har fullført og bestått.
 • Avsluttende fag/emner skal dokumenteres med en karakterutskrift. Utskrift av eksamensprotokoll, skjermdump o.l. godtas ikke.
 • Har du fått innpasset emner på ditt vitnemål skal også dokumentasjon på dette lastes opp på Søknadsweb.

 

Søknad om opptak til forkurs, realfagskurs, tre-semester og Y-veien

I tillegg til informasjonen over, gjelder også:

 • Du som har søkt Y-vei skal laste opp vitnemål eller kompetansebevis fra fullført og bestått yrkesfaglig videregående skole. Du må også laste opp dokumentasjon på bestått fagbrev. Dersom du ikke har tatt fagbrevet ennå må du laste opp lærekontrakten din.
 • Du som har søkt Tresemesterordningen eller Realfagskurs skal laste opp dokumentasjon fra videregående skole som viser at du har generell studiekompetanse. Dersom du fullfører utdanningen din til sommeren må du laste opp halvårsvurdering/kompetansebevis/terminkarakterutskrift med karakterene du fikk til jul. Du kan også få tilleggspoeng for høyere utdanning, folkehøgskole eller militærtjeneste. Du må i så fall laste opp dokumentasjon på dette.
 • Du som har søkt fullt forkurs må laste opp dokumentasjon fra videregående skole.
 • Avsluttende fag/emner skal dokumenteres med et kompetansebevis. Utskrift av eksamensprotokoll, skjermdump o.l. godtas ikke.

 

Utenlandsk utdanning

Utenlandsk utdanning må dokumenteres med bekreftet kopi av originalvitnemål og kopi av oversettelse gjort av translatør eller tolk ansatt ved tolketjeneste eller oversettelsesbyrå hvis vitnemålet er på et annet språk en norsk, svensk, dansk eller engelsk. Hvis du allerede har fått en skriftlig godkjenning av NOKUT, NAIC, eller samordna opptak må du legge ved dokumentasjon på dette. Du må også dokumentere at du har kunnskaper i norsk og engelsk.

 

Noen studieprogrammer kan også kreve annen dokumentasjon. Dette vil fremgå på studietilbudssiden.

 

Om Vitnemålsportalen

Denne dokumentasjonen kan vi dessverre sjelden bruke. I veldig mange tilfeller får vi tilgang til de samme resultatene direkte, og i de fleste andre trenger vi at du laster opp dokumentasjon utstedt fra skolen (vitnemål hvor grad fremgår). Det er derfor bedre om du laster opp vitnemålet ditt eller godkjenner at vi kan innhente ekstern dokumentasjon selv.

Oppgi alltid søkernummeret ditt ved henvendelser til opptak.

Frister for opplasting av dokumentasjon oppgis når du søker. Det kan være forskjellige frister for Samordna opptak og lokalt opptak.

Det er ikke lenger krav til attesterte kopier ("rett kopi") ved innsending av dokumentasjon, derfor godkjennes også elektronisk innsending. Søker er selv ansvarlig for at innsendte dokumenter er riktige.

Søknadsweb vil stenge for opplasting av dokumentasjon 5. mai (for søkere til Tresemesterordningen, Forkurs, Realfagskurs og Y-vei) og 15. mai (øvrige søkere). Dersom du fullfører utdanning våren 2017 som kan gi tilleggspoeng, kan du laste opp dette til oss mellom 26. mai og 1. juli.