Vis studievalg

Dokumentasjonskontroll

Det er ikke nødvendig med attesterte kopier (rett kopi) av vitnemål og attester ved opptak til høyere utdanning. Søker er selv ansvarlig for at innsendte dokumenter er riktige.

Et tilfeldig utvalg av alle nye studenter vil få sine originale dokumenter sjekket. Dokumentasjonen som skal sjekkes er dokumentene som lå til grunn i saksbehandlingen og som dekker opptakskravet til studieprogrammet søkeren går på. Vi vil enten be om å sjekke disse fysisk, eller vi vil kontakte institusjonen som har utstedt dokumentasjonen og be dem verifisere dokumentasjonen.

De som plukkes ut for fremvisning av originaldokumentasjonen vil få en epost med mer detaljert informasjon om prosedyrer.

Konsekvenser

Studenter som er plukket ut og som ikke leverer inn originaldokumenter til riktig tid, kan miste studieplassen. Forfalskninger rammes av Straffeloven § 361, og vil alltid bli politianmeldt.