Vis studievalg

Søknad om overflytting til HSN

Vi jobber med en felles overflyttingspraksis for HSN, men for opptak 2016/2017 vil vi ha to ulike prosesser for overflytting. En for overflytting til studier ved Buskerud/Vestfold og en for studier ved Telemark.


Søknad om overflytting til studier i Buskerud/Vestfold

Studenter med aktiv studierett på et tilsvarende studium ved en annen utdanningsinstitusjon kan, etter søknad, få innvilget overflytting.

  1. Søker må ha aktiv studierett på et tilsvarende studium ved en annen utdanningsinstitusjon
  2. Det er ikke anledning til å søke overflytting til 1. studieår. Hvis du har gjennomført deler av 1. studieår, eller du ikke kvalifiserer til å søke om overflytting direkte til 2. eller 3. studieår av andre grunner, men likevel ønsker å fortsette studiene ved HS, kan du søke opptak til 1. studieår via Samordna opptak. Deretter søker du om fritak fra eksamen som er avlagt ved annet studiested.
  3. Søknader om overflytting behandles på fakultet, med egne søknadsfrister ¹
  4. Søker må senest innen 1. juli dokumentere å ha fullført kvalifiserende utdanning for å kunne begynne i det studieåret som det søkes overflytting til.

¹ Fakultet for Helsevitenskap og Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap har søknadsfrist 1. mars

Søknad med vedlegg sendes til:

Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Postboks 235
3603 Kongsberg

Merk konvolutten med det fakultet og studium du søker overføring til:

  • Fakultetet for helsevitenskap
  • Fakultetet for humaniora og utdanningsvitenskap
  • Fakultetet for teknologi og maritime fag
  • Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap

Søknadsskjema ved overflytting

NB: Husk å sende vedlegg fra nåværende høgskole/universitet: Bekreftelse på aktiv studierett, studieplan, emnebeskrivelse, oversikt over studiemodell og karakterutskrift. For studier med praksis må gjennomført praksis dokumenteres.

Søknad om overflytting til studier i Telemark

Søknadsfristen for overflytting er 1. mars.

Grunnskolelærer- eller barnehagelærerutdanningen
Se skjema nederst på siden. Søkere om overflytting til disse studiene må ha fullført 2.året.
(Kontaktperson: Inger.Lindstad@hit.no 35026411)

Vernepleier og Barnevern
Se skjema nederst på siden.
(Kontaktperson Bjorg.Megrund@hit.no)

På sykepleierutdanningen er det i 2016 ikke plass til overflyttingsstudenter.

Idrett, kroppsøving og friluftsliv
Du kan søke opptak til 2. året via Søknadsweb innen 15. april

Andre studier
Ønsker du overflytting til andre studier ved HSN (Telemark), må du søke ordinært opptak.
Har du utdanning fra andre høgskoler eller universiteter kan du søke om å få innpasset din tidligere utdanning etter at du har fått opptak til et studium ved HSN (Telemark).

Relevante dokumenter