Fordeling av plassene på PPU

Her finner du informasjon om hvordan søknader til praktisk-pedagogisk utdanning poengberegnes. Merk at det er forskjell på hvordan søknader beregnes til heltid og deltid.


Først fordeles plassene på PPU etter følgende prinsipp:

  1. Gjelder kun PPU-deltid: Søkere som har hatt en undervisningsstilling for trinn 5-13 (fra femte trinn og ut videregående) eller i voksenopplæringen i løpet av de siste tre årene. Stillingen må tilsvare minst ett år fulltid til sammen i løpet av de tre siste årene.
  2. Søkere med mastergrad.
  3. Søkere som oppfyller minst to fagkrav til undervisningsfag som HSN tilbyr.
  4. Øvrige kvalifiserte søkere.

Poengberegning

Konkurransen innenfor de ulike gruppene skjer på bakgrunn av karaktersnittet. Vi bruker de 60 studiepoengene som dekker fagkravet og de 120 beste studiepoengene fra din øvrige utdanning. 

Karaktersnittet omregnes til poeng slik: A=50, B=40, C=30, D=20, E=10.

Snittet ditt vektes ut fra antall studiepoeng. (Eksempel: Et emne på 20 studiepoeng er dobbelt så mye verdt som et emne på 10 studiepoeng.)

I tillegg til denne poengsummen, gis det poeng for mastergrad og dersom man kvalifiserer til to fagdidaktikker. Her er det forskjell på hva som gir poeng til heltidsstudiet og deltidsstudiet.

Følgende tabell viser hva slags poeng som gis til de forskjellige studiene:

Heltid

Deltid

Poeng

--------

Undervisningsstilling

400

Master

Master

200

To fagdidaktikker

To fagdidaktikker

100

Karakterpoeng

Karakterpoeng

30 (for eksempel)

 

Eksempel 1:
Du har bachelorgrad og kvalifiserer til to fagdidaktikker. Ingen poeng for mastergrad og undervisningsstilling. 130 poeng på heltid og deltid.

Eksempel 2:
Du har dokumentert arbeidspraksis, har mastergrad og kvalifiserer til én fagdidaktikk. 230 poeng på heltid, 630 poeng på deltid.

Eksempel 3:
Du har bachelorgrad, og kvalifiserer til én fagdidaktikk. 30 poeng på heltid og deltid.

Eksempel 4:
Du har dokumentert arbeidspraksis, har mastergrad og kvalifiserer til to fagdidaktikker. 330 poeng på heltid, 730 poeng på deltid.

Se for øvrig Forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.