Vis studievalg

Poengberegning, PPU

Hovedtrekk ved poengberegning ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning. MERK: disse er under revisjon, og oppdaterte retningslinjer vil være klare innen 10. januar. Regelverket under gjaldt for 2017.


Prinsipper for fordeling av plassene

  1. Inntil 50 prosent av plassene kan kvoteres til søkere med grunnutdanning fra HSN.
  2. Søkere med mastergrad prioriteres før øvrige søkere.

Kvoter

Det er kvoter for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning ved HSN.

Ventelistenummeret/-numrene er oppgitt innenfor kvoten/kvotene du konkurrerer i. Det er tre kvoter for søkere til PPU og enkelte søkere vil ha ventelistenummer i alle kvoter.

Kvote 1: Søkere som avslutter bachelor ved HSN våren 2017 som kvalifiserer til fagdidaktikkene norsk, kunst & håndverk, engelsk eller idrett.

Kvote 2: Søkere med minst 60 studiepoeng fra HSN.

Kvote 3: Alle øvrige søkere, men søkere med masterutdanning har forrang.

Poengberegning

Etter at prinsippene ovenfor er benyttet fordeles plassene på bakgrunn av følgende poengberegning:

Karakterpoeng

Karaktersnittet omregnes til poeng slik: A=50, B=40, C=30, D=20, E=10.

Snittet ditt vektes ut fra antall studiepoeng. (Eksempel: Et emne på 20 studiepoeng er dobbelt så mye verdt som et emne på 10 studiepoeng.)

+Utdanningspoeng

Du får 15 utdanningspoengpoeng hvis du har minst 60 studiepoeng innenfor to eller flere fag som HSN tilbyr fagdidaktikk i.

=Konkurransepoeng

Konkurransepoeng er summen av karakterpoeng og utdanningspoeng.


Se mer utfyllende og detaljerte regler for poengberegning og rangering.