PPU - Opptakskrav

Du må ha minst et år høyere utdanning innen fagområdene vi tilbyr PPU-utdanning i. I tillegg må du ha en mastergrad, med mindre du har en bachelor i praktisk-estetiske fag med minst C i snitt.


En bachelor i praktisk-estetiske fag (med minst C i snitt) gjør deg kun kvalifisert for opptak til PPU-utdanninger i praktisk-estetiske fag. Vil du ta andre PPU-utdanninger må du ha mastergrad. Kunst og håndverk, musikk, idrett og friluftsliv regnes som praktisk-estetiske fag.

Det tas forbehold om justeringer av regelverket frem til 1. februar 2019.

Søkere med utenlandsk utdanning kan få opptak på PPU, men må dekke krav til engelsk og norsk.

Fagkrav innenfor fagområdene