PPU - Opptakskrav

For å kvalifisere deg for opptak til PPU må du ha tre års høyere utdanning hvor minst et år er innenfor et av de fagområdene vi tilbyr.


For opptak til PPU i 2018 er det krav om minimum 3 års høgskole- eller universitetsutdanning, med minst ett undervisningsfag på 60 studiepoeng innen fagområdene der vi tilbyr fagdidaktikk. I tillegg kommer kravet om politiattest.

Fra 2019 blir det krav om mastergrad for opptak. Mer informasjon om det nye opptakskrav vil komme når dette er klart.

Søkere med utenlandsk utdanning kan få opptak på PPU, men må dekke krav til engelsk og ekstra krav til norsk på lærerutdanninger.

Fagkrav