Vis studievalg

Hvordan dekker du språkkravet?

Søkere med utenlandsk utdanning kan søke opptak til HSN, men må dekke kravene om norsk og engelsk.


Norsk

Ett av følgende kriterier må være oppfylt:

 • Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
 • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, med minimum karakteren "Bestått" eller 450 poeng
 • Avsluttende prøve i norsk for voksne innvandrere (norskprøven) med minimum nivå B2 på alle delprøver.
 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter.

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått 9 eller 10-årig norskspråklig grunnskole og har avgangsvitnemål.

Krav til norskkunnskaper gjelder ikke studier som i sin helhet undervises og er tilrettelagt på engelsk.

Ekstra krav til norsk på lærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning

Skal du bli lærer er det ekstra viktig å være god i norsk. Ved opptak til lærerutdanningene våre må du oppfylle ett av følgende kriterier:

 • Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole med et karaktersnitt på minst 3 (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk).
 • Bestått Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, med med minst 1 delprøve med "godt bestått" eller 500 poeng (eldre prøve).
 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene med karakteren C/3.0 eller bedre.
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter med karakteren C/3.0 eller bedre.

Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox dekker ikke norskkravet ved opptak til lærerutdanningene våre.

Engelsk

Alle søkere med utenlandsk utdanning må oppfylle kravet til engelsk i GSU-listen i henhold til Forskrift om opptak til høgre utdanning § 2-2.

Det er strengere krav til engelskspråklige masterstudier. Da kreves følgende:

 • Bestått faget engelsk i norsk videregående skole (140 timer), skriftlig og muntlig
 • British Council International English Language Testing Service (IELTS) – minimum samlet poengsum på 6,0 (akademisk test)
 • Test av engelsk som fremmedspråklig (TOEFL) – minimum score på 550 (papirbasert), 231 (pc-basert) eller 80 (internett basert).
 • har fullført universitetsgrad i faget engelsk språk eller litteratur
 • har fullført en bachelorgrad i et engelskspråklig land (Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA)