Hvordan dekker du språkkravet?

Søkere med utenlandsk utdanning kan søke opptak til USN, men må dekke kravene om norsk og engelsk.


Norsk

Ett av følgende kriterier må være oppfylt:

 • Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
 • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten), med minimum karakteren "Bestått" eller 450 poeng
 • Avsluttende prøve i norsk for voksne innvandrere (norskprøven) med minimum nivå B2 på alle delprøver.
 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter.

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått 9 eller 10-årig norskspråklig grunnskole og har avgangsvitnemål.

Krav til norskkunnskaper gjelder ikke studier som i sin helhet undervises og er tilrettelagt på engelsk.

Ekstra krav til norsk for lærerutdanninger

Skal du få opptak til en grunnskolelærer-, faglærer- eller lektorutdanning er det ekstra krav til norsk og du må du oppfylle ett av følgende krav:

 • Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole med et karaktersnitt på minst 3 (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk).
 • Bestått Test i norsk - høyere nivå, skriftlig
 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene med karakteren C/3.0 eller bedre.
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter med karakteren C/3.0 eller bedre.
 • Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox med B2 på alle fire delprøver

Engelsk

Alle søkere med utenlandsk utdanning må oppfylle kravet til engelsk i GSU-listen i henhold til Forskrift om opptak til høgre utdanning § 2-2.

Det er strengere krav til engelskspråklige bachelor- og masterstudier. Da kreves følgende:

 • Bestått faget engelsk i norsk videregående skole (140 timer), med minst karakteren 4, eventuelt engelsk programfag (140 timer)
 • British Council International English Language Testing Service (IELTS) – minimum samlet poengsum på 6,0 (akademisk test). Testen kan ikke være mer enn to år gammel.
 • Test av engelsk som fremmedspråklig (TOEFL) – minimum score på 550 (papirbasert), 231 (pc-basert) eller 80 (internett basert). Testen kan ikke være mer enn to år gammel.
 • har fullført en bachelorgrad i et engelskspråklig land (Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA)
 • PTE Academic Pearson Test of English - minimum samlet poengsum på 56.
 • fullført høyere grads studium i engelsk språk eller litteratur